Stop de nazimars in Stolberg! 4 april

maart 7, 2009

Op 4 april vindt in Stolberg, Duitsland, een treurmars plaats, die van de dood van Kevin P.,een jaarlijkse gebeurtenis wil maken. Freie kameradschaften en de NPD slaan de handen ineen, om dit een van de grootste jaarlijkse nazimarsen te maken. Tot 2018 zijn de vergunningen al rond.

Solidariteit is grenzeloos!Stop de nazimars in Stolberg!

Hieronder de tekst van de flyer, gemaakt door de kameraden uit Aken

Elk jaar weer? In april 2009 is het een jaar geleden dat in Stolberg, bij Aken, een dodelijke confrontatie plaatsvond. Deze wordt door neonazi’s gebruikt om een landelijke en internationale mobilisatie van extreemrechts te organiseren. Opnieuw plannen dit jaar honderden neonazi’s een demonstratie in Stolberg. Deze gebeurtenis en wat de neonazi’s ervan maken heeft een effect op neofascistische structuren wat ver buiten de regio reikt.

Wat staat er te gebeuren?

Op 4 april 2009 roepen neonazi’s op om in Stolberg te demonstreren. Sicher leben, ohne Multikulti”, is dit jaar het motto. Dit om de dodelijke confrontatie tot een racistische gebeurtenis te maken. Als herdenkingsmars vermomt, zullen honderden neonazi’s, zowel Freie Kameradschaften als partijgebonden nazi’s, door de migrantenwijk van Stolberg marcheren.

Dit moeten we samen stoppen!

Stoppen? Stoppen!

Samen stoppen betekent voor ons, samen met de inwoners van de wijk waar de demonstratie zal plaatsvinden. Ook betekent dit dat we verschillende manieren van actie voeren waardevol vinden, en zoveel mogelijk actiemiddelen willen gebruiken om de nazimars te stoppen. Juist in de migrantenwijk was er vorig jaar een massieve tegenstand tegen de mars en wij willen ons daarbij aansluiten.

Wat is er gebeurd? In de avond van 4 april 2008 kwam het in Stolberg tot een dodelijke confrontatie tussen twee groepen. Kevin P., die met minstens nog een nazi onderweg was, werd in het verloop van de strijd doodgestoken. Binnen uren na het gebeuren werd het voorval al op neonazi forums besproken. Al snel werd duidelijk, dat ver buiten de regio, extreemrechts de dood van Kevin P. als instrument wilde gebruiken. Zoals Kevin P. als martelaar en neonazi werd afgeschilderd, werd de dader, door de NS-scene, als ´buitenlander’ afgeschilderd. Volgend op deze gebeurtenis vonden in april 2008, twee demonstraties van extreemrechts in Stolberg plaats. Op 12 april 2008 namen meer dan 800 neonazi’s deel aan een door Christian Worch georganiseerde demonstratie. De neonazi’s kwamen uit het hele land, verder vonden in meerdere Duitse steden spontane manifestaties plaats, ter ondersteuning van de demonstratie in Stolberg. Tijdens de demonstraties en de dagen daarna werden er serieuze bedreigingen richting de migranten geuit. Twee weken later marcheerden 450 neonazi’s, uit de NPD-hoek, wederom door Stolberg. Op beide demonstraties, waren zowel Duitse nazi-prominenten als fascisten uit heel europa. Na de demonstraties verklaarde Worch, dat de laatste drie weken, voor de regio, nog nooit zo belangrijk waren geweest. Dit op het gebied van acties als op het gebiedvan parlementair engagement. Verder verklaarde Worch dat deze acties alleen nog maar het begin zijn en dat ze elk jaar voor Kevin de straat op zullen gaan. Ondertussen had de plaatselijke NPD, aangevoerd van Ingo Haller, tot 2018 demonstraties aangevraagd.

Stolberg is een plaats, die voor kenners, niet onbekend is. Tot 1991, bevond het hoofdkwartier, van de inmiddels verboden, neonazistische Wiking-Jugend, zich in Stolberg. Wolfgang Nahrath en later zijn zoon Wolfram stuurden, vanuit hun huis, het hoofdkwartier voor deze organisatie aan. Verder heeft de NPD twee raadszetels in Stolberg, en ook de DVU heeft een raadszetel. De perfecte stad voor de demonstratie lijkt het dus.

“Niet vergeten” Ook na de demonstraties verdween Stolberg niet uit de debatten binnen de NS-scene. In partijbladen of publicaties van Freie Kameradschaften, bleef ‘de moord in Stolberg’ onderdeel van de mythe. Een groot deel van extreemrechts bleef in deze mythe geloven. Over de eventuele straf voor de dodelijke confrontatie, ontstond een nieuwe discussie. Nazi’s begonnen discussies over de strafeis, 6 jaar voor de dader. Christian Worch kondigde gelijk aan, als de straf laag zou uitvallen, dat er een mars op het gerechtsgebouw zou plaatsvinden. Op altermedia ( soort van nazi-indymedia) vond men in het algemeen de eis te laag en eiste men de doodstraf of riep men op tot het recht in eigen handen nemen. Ook vonden er discussies plaats of het slachtoffer een van ‘hun’ was, een ‘Nationalist’, of ‘alleen’ maar een jonge Duitser. Hoe dan ook, voor de NS-scene, was de dodelijke gebeurtenis in Stolberg een duidelijk bewijs voor weer een “criminele buitenlander”. Een bewijs dat het zelfbeeld van extreemrechts als slachtoffer wederom zal versterken. Op de mars in Salem, Zweden, herinnerde de neonazi Patrick Muller aan de dood van de jonge man.

Parallellen met Salem

In Salem, een voorstad van Stockholm, werd in 2000 een jonge neonazi in een treffen met migranten om het leven gebracht. Ook daar werd van de dode jongen een martelaar gemaakt. Sinds die tijd vind er in Salem een van de grootste nazi-demonstraties van Noord-Europa plaats. Het lijkt alsof men in Stolberg, zich bij deze traditie wil aansluiten. Een van de prominentste Duitse deelnemers aan de mars in het Zweedse Salem is Christian Worch, die blijkbaar een zwak voor martelaars heeft. Al op 27 april 2008, vroeg hij zich retorisch af, en niet als enige, of Stolberg niet het ‘Duitse Salem’ kon worden? In de toespraak van Muller in Salem 2008, werden Salem en Stolberg bij elkaar gebracht en voor racistische doeleinden gebruikt. Er wordt gefantaseerd over voortdurend geweld van migranten tegen ‘Nationalisten’. Expliciet benoemt Muller dat de gedode Kevin P. gestorven is omdat hij ‘zich voor Duitsland en zijn volk sterk maakte’. Mullers slotwoorden hebben gezien het voortdurende racistische en fascistische geweld een wrange bijsmaak; ‘Verlies het doel niet uit de ogen! Redt ons volk van de volksdood! Als jullie wat aan de situatie willen veranderen, doe dat dan politiek en radicaal!’. Wat daar mee bedoeld kan worden, laten de gebeurtenissen in de aanloop naar de demonstratie van vorig jaar in Salem zien. Er waren verschillende moordpogingen op antifascisten in Stockholm en een autonoom centrum werd in de brand gestoken. Politieke moorden hebben altijd al onderdeel uitgemaakt van het repertoire van fascisten, net zoals hun cynische vernietigingswaan. Duitse neonazi’s hebben de aanslagen in Zweden toegejuicht, maar vonden het jammer dat er geen slachtoffers vielen.

Heldenverering, martelaarsdom en mythecreatie

Waar het samenspel van heldenverering, martelaarsdom en mythecreatie toe leidt, is duidelijk uit zulke gebeurtenissen. Het gaat extreemrechts bij gebeurtenissen als Salem en Stolberg om het bewijs en versterking van de discipline, om het aanjagen van angst bij tegenstanders en om de herinnering aan de plicht van kameraadschap. Ook zal de slachtoffercultus van extreemrechts door jaarlijkse rituelen omtrent het gedenken van martelaars in stand gehouden worden. De neonaziscène probeert van Stolberg een symbool te maken, een symbolische datum waarop een grootse gebeurtenis plaatsvindt. Een datum waarin de verdeelde scène als eenheid kan optreden. Op die manier blijft de constructie van de gebeurtenis, door de neonazi’s, samen met het martelaarsdom zijn racistische implicaties houden. Er wordt een beeld gecreëerd, waarin ‘de Duitsers’ en ‘nationalisten’, zich vastbesloten en gewelddadig tegen de ‘vervolging’ door links, migranten en de publieke opinie, moeten verdedigen. Dat deze gebeurtenis zoveel aandacht binnen de neonaziscène krijgt, komt onder andere door de functie van het martelaarsdom. De functie van het rituele gedenken is het creëren van een zelfbeeld, een collectief ‘ons’ bij de deelnemers. Door de herinneringscultus kan een geïdealiseerde manier van handelen worden geconstrueerd; een mannelijk ideaal van de strijder, de standvastige en onbuigbare. De martelaarmythe verlangt naar het droombeeld van de geopperde ‘held’. Op deze manier wordt de slachtofferrol die extreemrechts zich aanmeet, alleen maar versterkt. Door zichzelf als bijvoorbeeld slachtoffer van de geallieerden, als in Dresden of Wunsiedel, op te stellen. Of als slachtoffer van repressie door de staat, die het recht op meningsuiting van de neonazi’s beperkt. Of het slachtoffer van de migratiepolitiek, die ‘het Duitse’ door demografische ontwikkelingen doet afnemen. ‘Slachtoffer zijn’ is bij extreemrechts geliefd, omdat ze dan vanuit de positie van onderdrukte, met alle middelen, een heroïsche strijd kunnen voeren tegen de vermeende onderdrukker. De mytho-logisatie van de gebeurtenis in Stolberg, biedt zo aansluiting bij een van de belangrijkste punten van rechts, namelijk een racistisch beeld van de slachtofferrol, ‘wij tegen hun’. Het gaat hier niet over de persoon die gedood is, maar om de functie die het martelaarschap inneemt. Effecten Een gebeurtenis als Stolberg, een landelijk aandachtspunt, heeft zo zijn invloed op de scène. Voor de ‘Autonome Nationalisten’ is de eerste mars in Stolberg, vooral de eerste keer dat er een militant ‘zwart blok’ aanwezig was. Nog voor de 1 meidemonstratie in Hamburg. Ook de eenheid die de ‘Freie Kameraadschaften’ en NPD laten zien, is tot nu toe zelden voor gekomen. Dat is duidelijk doordat, dit jaar voor het eerst, een gezamenlijke demonstratie is aangekondigd. De gezamenlijke wens van het slachtoffer zijn, schijnt blijkbaar te verenigen. Ook in Aken heeft het zijn effect, de neonaziscène in Aken, heeft zich pas sinds 2008, geopenbaard. De strategie van de Akener neonazi’s, het uitroepen van de strijd om ‘de straat’, is dan een logisch gevolg van het nieuw ontdekte ‘wij’-gevoel. Er is een opleving gaande in de Akener neonaziscène, die ervoor zorgt dat de ‘Autome Nationalisten’, meer naar buiten toe optreden. Die er ook voor zorgt dat ze de straat ‘terug eisen’ en het veelvuldig tot geweld komt tegen antifascisten. Bijna elk weekend zijn er aanvallen van ‘Autonome Nationalisten’ op tegenstanders. Onlangs publiceerde de Kameradschaft Aachener Land een lijst op het internet met foto’s en namen van antifascisten. Alleen al afgelopen jaar vonder er zes demonstratie van neonazi’s in Aken en omgeving plaats.

Kom naar Stolberg!

Kom naar het Mühlener Viertel en stop samen met ons de nazi’s!

http://akantifaac.blogsport.de/

http://no-nazis.net/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: