Om toekomstige acties te bekostigen zullen de komende paar voku-donderdagen in de Molli benefietvoku’s zijn voor Antifa Amsterdam. De eerste is na de Februaristakingsherdenking as. donderdag 25 februari.

Wil je mee-eten is het handig om van te voren te reserveren, om niet de hond in de pot te vinden. Bellen vanaf 16 uur naar 020-6761427. De Molli is te vinden aan de van Ostadestraat 55hs. Natuurlijk kun je daar na de herdenking ook terecht om op te warmen, met elkaar van gedachten te wisselen, onder het genot van een drankje en goeie antifa-muziek (met misschien nog een aantal leuke filmpjes). Donderdag 4 maart is de volgende benefiet-voku.

To do more actions in the future Antifa Amsterdam needs some money. So therefor the coming two peoples-kitchens in the Molli are also benefit-vokus to gather some money for Antifa-Amsterdam. Starting this Thursday the 25th after the “Februaristakings-herdenking”.

So if you want, come and eat in the Molli (van Ostadestraat 55hs te Amsterdam) To reserve call after 16 ‘o clock on to 020-6761427. Or just come after the remembrance to warm up in the Molli. With nice antifa-music and hopefully pictures and movies of antifa-actions. Next benefit-voku is thursday 4th of march.

In het kader van de “geef angst en haat geen stem” poster campagne van AFA hebben Amsterdamse Antifascisten vannacht tientallen verkiezingsborden en wildplakzuilen beplakt.
Vooral TON poster moesten het ontzien maar Antifa! Amsterdam discrimineert niet en zo maakte alle partijen van over het hele parlementair spectrum kans om een mooie duidelijk poster tegen racisme over zich heen te krijgen.


Met de val van het kabinet komen er nu natuurlijk ook snel landelijk verkiezingen dus zal er absoluut nog vaker geplakt moeten worden. Daarbij willen we ons niet alleen richten op (extreem-rechtse) partijen als PVV of TON! We hebben geen gesloten ogen, we zien dat de hedendaagse maatschappij, met zeker ook de gevestigde partijen, net zo hard richting rechts hollen. Intolerantie en angst om de ander zijn “normale” openlijke zaken geworden. en daarbij leert de geschiedenis dat de gevestigde partijen net zo hard discriminerende, uitsluitende en intolerante wetten en beleidsmaatregelen verzinnen en uitvoeren. Het huidige asielbeleid komt uit de koker van de PvdA, verder vormgegeven door VVD’ers, partijen als de SP stemmen in met nieuwe uitzetbajessen en het CDA en de VVD voeren nu campagne met de kreet ‘allochtonen harder straffen dan autochtonen’. De partijen omkleden deze maatregelen met een beschaafd sausje, om zo niet het ware gezicht te laten zien. Maar niets is minder waar.

Dus we plakken door, niet alleen tegen de duidelijke extreem-rechtse partijen, maar tegen alle partijen die binnen dit hierarchisch democratisch bestel actief zijn en zich alleen maar inzetten voor een beperkte achterban (veelal de blanke rijke midden en hogere klasse, die al flink in de melk te brokkelen hebben en hun macht niet willen verliezen) ten koste van heel veel andere mensen, dieren, milieu etc. Voor vrijheid, gelijkwaardigheid en respect voor iedereen, ongeacht je afkomst, je plek in deze samenleving!

Hulp bij plakken (en andere acties) is daarbij van harte welkom dus wil je helpen, meld je dan bij ons.

Meer foto’s hier:

Lees de rest van dit artikel »

Woensdag 3 maart is er weer een antifa–cafe in de Molli,  Amsterdam. Dit keer komen er mensen van werkgroep Stop Deporaties vertellen over hun campagne tegen de bouw van nieuwe uitzetbajessen. Wat houdt deze campagne in, wat doet de werkgroep en wat kunnen wij doen tegen de bouw van deze uitzetbajessen en uberhaupt tegen het intolerante asielbeleid van Nederland.

Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor andere zaken op antifascistisch gebied, en is deze avond een moment om onder elkaar van gedachten te wisselen over de antifascistische en antiracistische strijd in Nederland en daarbuiten.

“Wat men uit dezen bittren tijd
Aan uur en dag vergeten mag:
Nooit dezen onvolprezen dag,
Toen ’t volk, dreiging en dood ten spijt,
Terwille der gerechtigheid,
Opstond voor ’t volk dat onderlag.”

Ook dit jaar roepen we op en wil len we aansluiten bij de jaarlijkse Februaristakingsherdenking. Het blijft goed en nuttig om stil te staan bij het verleden, die niet  ver weg is. Het blijft goed om  stil te staan bij het feit dat het Verzet tegen wandaden tegen mens, dier en natuur onze plicht en noodzaak is. Juist ook in een tijd waarin bij ons om de hoek door de politiek is besloten een nieuwe deportatiebajes te bouwen voor ongewenste mensen. Juist ook in een tijd waarbij onze oosterburen in Dresden weer hordes nazi’s door hun straten zullen zien marcheren. Laten we dus herdenken maar ons ook inspireren om door te gaan met de Antifascistische Strijd!          (edit: inmiddels is het antifa-verzet in Dresden geweest en dankzij de aanwezigheid van zeer veel anitfascisten en hun grotendeels militant verzet (en terecht!), hebben de nazi’s niet kunnen marcheren. Zie voor verslagje hier)

Zie hier de oproep van het comite:

Op donderdag 25 februari 2010 herdenken wij weer dat tienduizenden Amsterdammers op 25 februari 1941 het werk neerlegden uit protest tegen de jacht op Joodse landgenoten door de Duitse bezetters en hun Nederlandse handlangers. Nog diezelfde dag en de dag erna werd in de Zaanstreek, Hilversum, Weesp, Haarlem, Velsen en Utrecht eveneens gestaakt.

Ook toen leidden verschillen in levensstijl, in godsdienst en opvattingen soms tot spanningen tussen bevolkingsgroepen. Maar over één zaak waren de stakers het roerend eens: de vervolging van de Joodse medeburgers was afschuwelijk. Mensen vanwege hun afkomst discrimineren en ze vervolgen; dat was absoluut onaanvaardbaar.
Ook nu zijn er soms wrijvingen tussen mensen met verschillende achtergronden. Joodse Nederlanders hebben weer met bedreigingen te maken. Opnieuw worden mensen, zoals niet-westerse allochtonen, aangesproken op hun afkomst of religie. Homoseksuelen worden geconfronteerd met molestaties en ook op andere terreinen worden mensen soms buitengesloten. Daartegen moeten wij ons verzetten. Als burgers moeten we manieren blijven vinden om vreedzaam samen te leven.
Gruwelijke ontwikkelingen zoals die tijdens de Duitse bezetting zijn nu onmogelijk, omdat onze rechtsstaat is gebaseerd op fundamentele mensenrechten. Maar we moeten zorgen dat die rechten ook behouden blijven. Niets gaat vanzelf.
De Februaristaking 1941 staat symbool voor solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid en voor strijd tegen rassenwaan. Het is in die geest dat wij jaarlijks de stakers van toen herdenken en een ieder oproepen tot deelname aan de herdenking op 25 februari 2010.

www.februaristaking.nl

Op zaterdag 13 februari 2010 zal er in Dresden (Duitsland) de jaarlijkse nazidemo plaatsvinden. Vele Duitse landelijke en lokale antifascistische groepen hebben zich samen gevoegd in het No Pasaran! verbond en roepen op tot een grote tegendemo onder het motto ‘Nazifrei! Dresden stellt sich quer!’. In februari 2009 demonstreerden zo’n 10.000 antifascisten tegen de nazidemo. Laten we er dit jaar nog meer van maken!

The 65th anniversary of the bombing of Dresden falls in 2010 on saturday the 13th of Februari. Thereby the nazis propagate the bombing of Dresden as the “Allied bombing holocaust”. The nazimarch developed to the largest regulary deployment of fascists in Europe.
Last year (14th feb. 2009) about 7.000 nazis marched trough Dresden. 10.000 civilians went into the streets to stop them, A black block of 4.000 antifascists was formed to stop them. This year well bring even more.
Unite ! Fascism will have no chance in Dresden this year!
Mobilize International !

!No Pasaran!

Am Samstag den 13. februar 2010 jährt sich die bombardierung Dresdens zum 65 mal.
In Dresden hat sich der gröBte regelmäBige naziaufmarsch in ganz Europa etabliert.
Dabei propagieren inzwischen bis zu 7000 nazis die bombardierung als “allierten bomben holocaust” und fordern Rache und Vergeltung.
in 2009 waren 10,000 leute auf die straBen, mit ein schwarzen block von 4000 antifascisten haben wir geprobiert die naziaufmarsch zu verhindern.
Im jahr 2010 wollen wir gemeinsam mit alle kräften in offensive gehen und rufen dazu auf den Nazimarsch zu blockieren.

!No Pasaran!

Meer info (helaas alles in Duits):

http://dresden1302.noblogs.org/

http://no-pasaran.hopto.me/

http://www.dresden-nazifrei.com/

Zie de internationale pagina voor de gezamenlijke oproep van No pasaran

Aankomende woensdag is het weer tijd voor de eerste woensdagavond antifa-cafe van dit jaar. Dit maal komt de Actiegroep Laat Ze Niet Lopen langs om achtergrond info te geven over: redenen waarom nazi’s graag willen marcheren, hoe de politie en andere autoriteiten omgaan met tegenacties en tegendemo’s van Antifascisten en hoe er in de geschiedenis en nu actie wordt gevoerd als nazi’s proberen de straat op te gaan.

De mensen van LZNL hebben een interessante powerpointpresentatie gemaakt en daarnaast is er deze avond natuurlijk ruimte voor vragen en discussie.