25 februari 2010: Herdenk de Februaristaking 1941!

februari 5, 2010

“Wat men uit dezen bittren tijd
Aan uur en dag vergeten mag:
Nooit dezen onvolprezen dag,
Toen ’t volk, dreiging en dood ten spijt,
Terwille der gerechtigheid,
Opstond voor ’t volk dat onderlag.”

Ook dit jaar roepen we op en wil len we aansluiten bij de jaarlijkse Februaristakingsherdenking. Het blijft goed en nuttig om stil te staan bij het verleden, die niet  ver weg is. Het blijft goed om  stil te staan bij het feit dat het Verzet tegen wandaden tegen mens, dier en natuur onze plicht en noodzaak is. Juist ook in een tijd waarin bij ons om de hoek door de politiek is besloten een nieuwe deportatiebajes te bouwen voor ongewenste mensen. Juist ook in een tijd waarbij onze oosterburen in Dresden weer hordes nazi’s door hun straten zullen zien marcheren. Laten we dus herdenken maar ons ook inspireren om door te gaan met de Antifascistische Strijd!          (edit: inmiddels is het antifa-verzet in Dresden geweest en dankzij de aanwezigheid van zeer veel anitfascisten en hun grotendeels militant verzet (en terecht!), hebben de nazi’s niet kunnen marcheren. Zie voor verslagje hier)

Zie hier de oproep van het comite:

Op donderdag 25 februari 2010 herdenken wij weer dat tienduizenden Amsterdammers op 25 februari 1941 het werk neerlegden uit protest tegen de jacht op Joodse landgenoten door de Duitse bezetters en hun Nederlandse handlangers. Nog diezelfde dag en de dag erna werd in de Zaanstreek, Hilversum, Weesp, Haarlem, Velsen en Utrecht eveneens gestaakt.

Ook toen leidden verschillen in levensstijl, in godsdienst en opvattingen soms tot spanningen tussen bevolkingsgroepen. Maar over één zaak waren de stakers het roerend eens: de vervolging van de Joodse medeburgers was afschuwelijk. Mensen vanwege hun afkomst discrimineren en ze vervolgen; dat was absoluut onaanvaardbaar.
Ook nu zijn er soms wrijvingen tussen mensen met verschillende achtergronden. Joodse Nederlanders hebben weer met bedreigingen te maken. Opnieuw worden mensen, zoals niet-westerse allochtonen, aangesproken op hun afkomst of religie. Homoseksuelen worden geconfronteerd met molestaties en ook op andere terreinen worden mensen soms buitengesloten. Daartegen moeten wij ons verzetten. Als burgers moeten we manieren blijven vinden om vreedzaam samen te leven.
Gruwelijke ontwikkelingen zoals die tijdens de Duitse bezetting zijn nu onmogelijk, omdat onze rechtsstaat is gebaseerd op fundamentele mensenrechten. Maar we moeten zorgen dat die rechten ook behouden blijven. Niets gaat vanzelf.
De Februaristaking 1941 staat symbool voor solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid en voor strijd tegen rassenwaan. Het is in die geest dat wij jaarlijks de stakers van toen herdenken en een ieder oproepen tot deelname aan de herdenking op 25 februari 2010.

www.februaristaking.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: