“In het Stenen Tijdperk hadden ze al lijm.
Ze tapten hars uit de schors van dennen, sparren
en berken en dat kleverige spul gebruikten ze
om alles en nog wat vast te lijmen.”

Lijmen maar!

Niet stemmen is niet genoeg. aktief verzet is nodig!
Neem in de nacht van 8 juni de paperclip en de secondelijm ter hand en lijm de sloten van je lokale stembureau dicht. Niet stemmen als een individualistische daad om niet mee te doen binnen dit systeem is namelijk niet genoeg. Anders is er geen verschil tussen mensen die uit luiheid niet stemmen en zij die werkelijk een andere wereld wensen. Het hele systeem is misdadig en het is je plicht om het te stoppen!

Stemmen is de minst efficiënte manier om iets te zeggen te hebben over de samenleving. Je kan misschien een paar keer in de vier jaar stemmen, maar juist wat je op dagelijkse basis doet is waar het om gaat. Geef je stem niet weg aan de zogenaamde vertegenwoordigers. Het alternatief is zelf je eigen verantwoordelijkheid nemen om de wereld te veranderen zoals jij het zelf graag zou willen zien.
Dit is ook wel bekend als directe aksie. Problemen kan je zelf direct oplossen zonder zogenaamde ‘experts’.

Stemmen is de zogenaamde vrijheid van burgers om invloed uit te oefenen op de wereld om hen heen. Maar de enige keus die gemaakt kan worden is, wie in jouw naam zich tegen je keert. Om dan de volgende keer je weer het hoofd te mogen breken op wie nu weer te ‘moeten’ stemmen.

Politici hebben alleen maar macht omdat wij, mensen, ervoor kiezen onze macht over te dragen aan de specialistische elite. Om dan weer de rest van het jaar stil te zijn. Niet stemmen en directe aksie ondernemen is de macht terug brengen naar waar het hoort: bij mensen zelf. Een nieuwe manier van machtsvorming wordt iedere dag al geleefd. Op het moment dat je stopt met de wetten en regels van het systeem te volgen blijkt dat het helemaal niet zo moeilijk is. Kies je eigen weg. Stop een radertje te zijn in het fijnmazige web van de niet-democratie. Democratie komt van onderop, van mensen zelf in plaats van boven opgelegd. De macht van de overheid is gebaseerd op de passiviteit en onverschilligheid van de grote meerderheid. Stop het systeem van legitimatie te voorzien door niet te stemmen en aksie te ondernemen tegen het verkiezingscircus en haar clowns.

Wij roepen op om juist nu tijdens de verkiezingstijd niet in de leugens te trappen van dat er zoveel keuze zou zijn tussen de verschillende politieke partijen. Er is geen wezenlijk verschil. Of je nu stemt op de PVV of Groen Links, CDA of de SP: Allen houden het huidige kapitalistische systeem van uitbuiting, uitsluiting en onderdrukking in stand.

In de nacht van 8 juni zullen kleine en grote groepen mensen samenkomen om aksie te ondernemen tegen de leugens van de representatieve democratie. Van Assen tot Zeist, Winterswijk tot Delft, overal in Nederland zullen sloten van stembureaus dichtgelijmd worden als praktische directe onderbreking van de werking van het liberaal-democratisch systeem. Stop met stemmen, aksie nu!

Naast lijmen zijn er natuurlijk tal van andere mogelijkheden om het politieke theater te verstoren, Wees creatief! Lucifers schijnen ook veel ravage aan te richten binnen een stembus (hokje kan natuurlijk ook).

Kijk op de website van je gemeente of op je stembiljet waar je het dichtstbijzijnde stembureau kan belagen.

Prutserig Lijmend Aksie Komitee

“Is de wereld nog te Lijmen?”

Opnieuw heeft de Nederlandse VolksUnie (NVU) Venlo uitgekozen om te demonstreren. Vorig jaar op 26 september vond de nazi-mars ook al in Venlo plaats.

Deze demontratie zal dus zijn op zaterdag 12 juni, uitgerekend de verjaardag van Anne Frank, een symbool van de onderdrukking en vervolging van de joden door de nazi’s. Des te meer reden om ons te verzetten tegen deze nazi-mars 65 jaar na het einde van de oorlog. Nooit meer Fascisme! Zie ook: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2010_05_01_archive.html

We roepen op tot zo veel mogelijk decentrale acties om het de nazi’s onmogelijk te maken hun mars in Venlo te houden. Wees creatief en denk buiten het geijkte kadertje! We gaan er vooralsnog van uit namelijk dat het verbod van de burgemeester in de rechtszaal niet stand zal houden.  Dan erbij is het onze eigen plicht en verantwoordelijkheid nazi’s te stoppen, aangezien je dit soort gevoelige zaken niet aan de overheid over kunt laten.

Op naar Venlo!

Heb je deze avond nog niks te doen, kom dan naar ons Antifa-Cafe. Met aandacht voor de komende verkiezingen dmv de verkiezingenquiz en meer.

We zullen ook kort ingaan op de komende nazi-mars in Venlo en de mogelijke acties ertegen; de campagne tegen een aantal uitzendbureaus vanwege hun rol in het uitzetbeleid; en demos en andere acties.

Als extra: weet je niet wat je met je stembiljet kunt doen, behalve het ding bij het oud papier gooien. Dan kun je het biljet altijd nog vanavond in de Molli inleveren tegen een gratis consumptie.

Stem niet, Denk Zelf!

De Molli gaat open om 20 uur
(van Ostadestraat 55hs, Amsterdam)