Persbericht: EDL demonstratie gênante afgang, anti-fascisten zeer tevreden over tegen-protest

oktober 30, 2010

Antifa!-Amsterdam is positief over het verloop van de demonstraties en acties vandaag in Amsterdam.
Op veel verschillende manieren werd vandaag kristal helder dat men niet zit te wachten op het soort fascistoïde straat-activisme zoals de extreem rechtse English Defence League hoopt te exporteren naar het vaste land van Europa.

De demonstratie van de EDL/DDL bleek een regelrechte afgang, hoogstens 50 demonstranten namen uiteindelijk de moeite om hun steun te betogen aan Wilders. Dit terwijl de organisatie, zelfs na de verplaatsing naar een tochtig bedrijven terrein, van de week nog zei tot 1000 aanhangers te verwachten.
Uit eindelijk moet de magere opkomst met name die van de kant van de Dutch Defence League, slecht enkele van de demonstranten waren nederlands, en het felle verzet waar mee ze geconfronteerd werden een teken aan de wand zijn over de toekomst perspectieven van hun oversteek van het kanaal.

Dit terwijl er tegelijkertijd een breed scala van honderden verschillende mensen en tientallen groepen verspreid over de stad hun afkeuring en woede uitte over de komst van het racistisch tuig naar de hoofdstad.
Antifa!-Amsterdam spreekt haar steun en waardering uit aan iedereen die vandaag de straat op is gegaan tegen racisme en vreemdelingen haat.
Van de honderden demonstranten die betoogden bij de dokwerker, de tientallen activisten die zich verspreiden over de stad om te voorkomen dat de EDL zich zou roeren in het centrum tot de vele mensen die besloten de noodbevelen van de burgemeester naast zich neer te leggen en directe actie probeerden te voeren in het westelijk havengebied.
Ook de zeer grote verscheidenheid van mensen die vandaag in verzet zijn gekomen is een duidelijk signaal; van jonge migranten tot ervaren activisten, van voetballiefhebbers tot maatschappelijke organisaties.
Met name de aanwezigheid van joodse individuen en de hervormingsgezinde beweging in Iran voor wie de EDL pretendeert te spreken en grote opkomst van voetbalsupporters die de EDL als hun natuurlijke achterban beschouwt maken duidelijk dat mensen zich geen rad voor de ogen laten draaien over wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Samengevat beschouwt Antifa!-Amsterdam de dag als overwegend zeer succesvol en roept iedereen op om in het verweer te blijven komen tegen discriminatie, haat, angst en extreem-rechts geweld.

english version after the jump


Press Release: EDL demonstration embarrasment, anti-fascists very satisfied with counter-protests.

Antifa! Amsterdam is positive about the course of the demonstrations and actions today in Amsterdam.
In many ways today it became crystal clear that no’one over here wants the kind of fascist street-activism as the right-wing English Defence League hopes to export to mainland Europe.

The demonstration of the EDL / DDL was an outright failure, not more than 50 protesters eventually took the trouble to show their support for Wilders. This while the organization, even after the forced relocation to a midle of nowhere spot in the western docklands, still said this week to expect up to1,000 supporters.
In the end, the meager turnout (in particular on the part of the Dutch Defence League, only a few of the protesters were Dutch) and the fierce resistance that they were confronted with should be an omen about the future prospects of their crossing of the channel.

This while simultaneously a broad range of hundreds of people and dozens of groups showed throughout the city their disapproval and anger about the coming of the racist scum to the capital.
Antifa! Amsterdam expresses support and appreciation to each and everyone who has gone out on the streets today against racism and xenophobia.
From the hundreds of protesters who protested at 1941 general strike monument, the dozens of activists that spread over the city to prevent that the EDL would still showup in the center, to the many people who decided to ignore the emergency orders from the mayor and went in direct action in the docklands.
The great variety of people who have come today in opposition is a clear signal, from young immigrants to experienced activists, from soccer fans to social organizations.
In particular, the presence of Jewish individuals and the reform movement in Iran, for whom the EDL pretends to speak, and the high turnout of football fans that the EDL consider as their natural support, show that people are not deceived by the EDL.

In summary Antifa! Amsterdam considers the day as overwhelmingly successful, and calls on everyone to keep fighting, in resistance against discrimination, hatred, fear and extreme right violence.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: