Laatste nieuws over de extreem-rechtse manifestatie van de EDL met DDL is, dat de DDL zich toch laat wegzetten op een winderig industrieterreintje in het Westelijk Havengebied. Nog steeds zullen dus deze idioten zich in Amsterdam kunnen manifesteren. De EDL racistisch tuig en xenofoben hebben al aangekondigd dit niet te accepteren en toch de Amsterdamse binnenstad in trekken.
Dit alles zullen we niet accepteren!

Confronteer deze haatzaaiende racisten en fascisten, zowel in het Westelijk havengebied als in de stad zelf.

Lees de rest van dit artikel »

Zo kort voor zaterdag 30 oktober waarop de EDL en aanhang denkt in Amsterdam te kunnen manifesteren, zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen. De verplaatsing van de EDL manifestatie naar het westelijk havengebied en de aankondiging van een rigide en strikte noodverordening voor deze zaterdag. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen er NIET voor dat we stoppen met onze oproep tot directe actie tegen dit extreem-rechts en racistisch tuig, en wel hier om: Lees de rest van dit artikel »

Lees de rest van dit artikel »

IIeder jaar komen er verschillende nazi groeperingen bijeen in Bad Nenndorf (bij Hannover) om de zogenaamde Kameraden te herdenken die daar opgesloten waren tijdens de nasleep van de tweede wereldoorlog.

Dit is slechts een excuus voor hun om hun nazistische en racistische propaganda en gedachtes te uiten. Hiermee misbruiken de nazi’s een serieus thema voor hun eigen gestoorde doeleinde om een tijdelijke vrijplaats te creeren voor hun zieke ideologie.

Omdat de bewoners van het kleine dorpje niet zitten te wachten op een samenkomst van idioten in hun dorp organiseren zij ieder jaar een tegen-demonstratie samen met antifascistische groeperingen uit de omgeving en die wat minder uit de omgeving.

Ook dit jaar zullen wij gehoor gevenaan de oproep van onze Duitse kameraden en de nazi’s voor eens en voor altijd duidelijk maken dat zij niet welkom zijn.

Niet in Bad Nenndorf en niet op deze wereld!

Kein Vergeben. Kein Vergessen.

Meer info op de Duitstalige sites: http://badnenndorf.blogsport.de/ en http://antifawdl.blogsport.de/sonderseite/

“In het Stenen Tijdperk hadden ze al lijm.
Ze tapten hars uit de schors van dennen, sparren
en berken en dat kleverige spul gebruikten ze
om alles en nog wat vast te lijmen.”

Lijmen maar!

Niet stemmen is niet genoeg. aktief verzet is nodig!
Neem in de nacht van 8 juni de paperclip en de secondelijm ter hand en lijm de sloten van je lokale stembureau dicht. Niet stemmen als een individualistische daad om niet mee te doen binnen dit systeem is namelijk niet genoeg. Anders is er geen verschil tussen mensen die uit luiheid niet stemmen en zij die werkelijk een andere wereld wensen. Het hele systeem is misdadig en het is je plicht om het te stoppen!

Stemmen is de minst efficiënte manier om iets te zeggen te hebben over de samenleving. Je kan misschien een paar keer in de vier jaar stemmen, maar juist wat je op dagelijkse basis doet is waar het om gaat. Geef je stem niet weg aan de zogenaamde vertegenwoordigers. Het alternatief is zelf je eigen verantwoordelijkheid nemen om de wereld te veranderen zoals jij het zelf graag zou willen zien.
Dit is ook wel bekend als directe aksie. Problemen kan je zelf direct oplossen zonder zogenaamde ‘experts’.

Stemmen is de zogenaamde vrijheid van burgers om invloed uit te oefenen op de wereld om hen heen. Maar de enige keus die gemaakt kan worden is, wie in jouw naam zich tegen je keert. Om dan de volgende keer je weer het hoofd te mogen breken op wie nu weer te ‘moeten’ stemmen.

Politici hebben alleen maar macht omdat wij, mensen, ervoor kiezen onze macht over te dragen aan de specialistische elite. Om dan weer de rest van het jaar stil te zijn. Niet stemmen en directe aksie ondernemen is de macht terug brengen naar waar het hoort: bij mensen zelf. Een nieuwe manier van machtsvorming wordt iedere dag al geleefd. Op het moment dat je stopt met de wetten en regels van het systeem te volgen blijkt dat het helemaal niet zo moeilijk is. Kies je eigen weg. Stop een radertje te zijn in het fijnmazige web van de niet-democratie. Democratie komt van onderop, van mensen zelf in plaats van boven opgelegd. De macht van de overheid is gebaseerd op de passiviteit en onverschilligheid van de grote meerderheid. Stop het systeem van legitimatie te voorzien door niet te stemmen en aksie te ondernemen tegen het verkiezingscircus en haar clowns.

Wij roepen op om juist nu tijdens de verkiezingstijd niet in de leugens te trappen van dat er zoveel keuze zou zijn tussen de verschillende politieke partijen. Er is geen wezenlijk verschil. Of je nu stemt op de PVV of Groen Links, CDA of de SP: Allen houden het huidige kapitalistische systeem van uitbuiting, uitsluiting en onderdrukking in stand.

In de nacht van 8 juni zullen kleine en grote groepen mensen samenkomen om aksie te ondernemen tegen de leugens van de representatieve democratie. Van Assen tot Zeist, Winterswijk tot Delft, overal in Nederland zullen sloten van stembureaus dichtgelijmd worden als praktische directe onderbreking van de werking van het liberaal-democratisch systeem. Stop met stemmen, aksie nu!

Naast lijmen zijn er natuurlijk tal van andere mogelijkheden om het politieke theater te verstoren, Wees creatief! Lucifers schijnen ook veel ravage aan te richten binnen een stembus (hokje kan natuurlijk ook).

Kijk op de website van je gemeente of op je stembiljet waar je het dichtstbijzijnde stembureau kan belagen.

Prutserig Lijmend Aksie Komitee

“Is de wereld nog te Lijmen?”

Opnieuw heeft de Nederlandse VolksUnie (NVU) Venlo uitgekozen om te demonstreren. Vorig jaar op 26 september vond de nazi-mars ook al in Venlo plaats.

Deze demontratie zal dus zijn op zaterdag 12 juni, uitgerekend de verjaardag van Anne Frank, een symbool van de onderdrukking en vervolging van de joden door de nazi’s. Des te meer reden om ons te verzetten tegen deze nazi-mars 65 jaar na het einde van de oorlog. Nooit meer Fascisme! Zie ook: http://laatzenietlopen.blogspot.com/2010_05_01_archive.html

We roepen op tot zo veel mogelijk decentrale acties om het de nazi’s onmogelijk te maken hun mars in Venlo te houden. Wees creatief en denk buiten het geijkte kadertje! We gaan er vooralsnog van uit namelijk dat het verbod van de burgemeester in de rechtszaal niet stand zal houden.  Dan erbij is het onze eigen plicht en verantwoordelijkheid nazi’s te stoppen, aangezien je dit soort gevoelige zaken niet aan de overheid over kunt laten.

Op naar Venlo!

Valt er hier wat te vieren?

Nederland Bekent Kleur (NBK)roept op om, voorafgaande aan de landelijke verkiezingen, 30 mei naar een groote “rhythm against racism” manifestatie op de Dam in Amsterdam te komen. Hoewel wij natuurlijk blij zijn dat mensen een statement willen maken tegen Wilders en zijn klimaat van angst en haat hebben wij toch besloten om die dag, net als vorige keer, een eigen autonome en radicale demonstratie door het centrum te houden.

Nogmaals niet omdat we het statement van NBK niet waarderen maar omdat ze, in hun drang om het maar zo breed en toegangekelijk mogelijk te houden, zich te zeer beperken in het soort uitsluiting waar ze hun pijlen op richten.
Naast wat vage algemeenheden over racisme gaat het uitsluitend over Wilders en zijn PVV. Dit terwijl, hoewel soms aangejaagd door Wilders, alle politieke partijen gezamelijk een draconisch vreemdelingenbeleid hebben gecreerd en in stand houden. Alle politieke partijen ondersteunen in woord of daad de structurele discriminatie van gastarbeiders en het keiharde, onmenselijke vreemdelingenbeleid. Politici komen weg met misdaden als de Schipholbrand en het stelselmatig stigmatiseren van bevolkingsgroepen.

Wij maken ons geen enkele illusie dat bijvoorbeeld een Cohen het antwoord op Wilders zou zijn, tenslotte is Cohen de architect geweest van het huidige beleid van opsluiten en deportatie, met zijn razzia’s en gesloten centra, een beleid dat hij nog steeds verdedigd.

Slechts in het al decennia durende klimaat van vreemdelingenhaat en intolerantie heeft Wilders kunnen opkomen en gedijen. Het is ook het niet vreemd dat sommige jongeren denken ongestraft asielzoekers hun dorp uit te kunnen pesten, andersdenkenden intimideren en lastigvallen, homo’s te mishandelen of gebedshuizen in de fik te steken.

Ook zijn wij van mening dat de tijd van een feestje vieren en luisteren naar hotemetoten allang voorbij zou moeten zijn. Wat ons betreft is het tijd voor actief verzet. Niet alleen tegen Wilders maar tegen alle vormen van discriminatie en intolerantie; tegen racisme, seksisme, homofobie, anti-semitisme maar ook absoluut het structureel institutioneel-racisme en het deportatiebeleid. Wij pikken het niet dat het toenemend racisme, de islamo- en homofobie, het seksisme en de terugkeer van fascistische tendensen het klimaat op straat, in de media en de politiek vergiftigen.

Daarom dus een radicale demonstratie op 30 mei, een demonstratie die ook langs de Dam zal trekken om zo hopelijk mensen te inspireren om hun afwijzing van intolerantie niet alleen consumptief of in het stemhokje tot uiting te brengen maar om daadwerkelijk in verzet te komen.

Voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is.
Tijd voor een feestelijke protest is voorbij, het is tijd voor actief verzet!

30 mei, 14.00 de Dokwerker (Johannes Daniel Meijerplein).

Neem je spandoek, je plaksel en je woede mee.

Niemand is vergeten!

april 30, 2010

Mei 2010 – Herdenkingsactiviteiten naar aanleiding van de 10e Sterfdag van Dieter Eich in Berlijn.

Gezichten en namen in plaats van blinde vlekken!

Sinds de Duitse hereniging zijn in Berlijn twaalf mensen vermoord door neo-nazi’s — althans volgens de officiële statistieken. De herinnering aan deze mensen die werden vermoord door neo-nazi’s vervaagt met de tijd en samen met dit lijkt ook de daad zelf te vervagen. Daarom is het onze taak en onze plicht om die mensen die vermoord werden namen en gezichten te geven voordat zij, hun moorden, maar ook de omvang van nationaal-socialistische ideologie in de vergetelheid raken. Herdenkingsdemonstraties die, zoals vanaf het begin van de jaren ’90 voor Silvio Meier in Berlijn en sinds 2005 voor Thomas Schulz in Dortmund plaats vinden, tonen precies deze zorg. Voor ons maakt het niet uit hoe de herdenkingen wordt gehouden. Het belangrijkste is dat het gebeurt.

Sinds drie jaar vinden er acties plaats in Berlijn ter nagedachtenis van Dieter Eich. De 25de mei 2010 markeert de 10e Sterfdag van zijn dood. Voor ons is dit de reden om de omstandigheden en de sociale achtergronden van deze moord extra te benadrukken.

Dieter Eich ontving die dagen sociale bijstand en woonde in een van de prefab-woningen in de buitenwijken in het noordoosten van Berlijn, in een wijk genaamd Buch. In de nacht van 24 op 25 Mei 2000 zopen een groep jonge neo-nazi’s, die in hetzelfde flatgebouw leefden als Dieter Eich, zich flink klem. Onderling aangezet namen ze de beslissing om een “Klaploper“ in elkaar te slaan. Zij drongen bij Dieter Eich de flat binnen, waar ze hem vonden en hem brutaal in elkaar sloegen. Vervolgens zijn ze gevlucht. Een korte tijd later keerden ze terug en doodde Dieter Eich met meerdere messteken, zodat hij geen verklaring kon afleggen aan de politie. Dieter Eich bloedde dood in zijn appartement.

Ideologische achtergrond

Dieter Eich werd doodgestoken, omdat hij in de ogen van zijn moordenaars een sociaal welzijns “parasiet“ was. De moordenaars handelden zo volgens de traditie van het massaal vermoorden van bedelaars, werklozen en zwervers tijdens het nationaal-socialisme. Zo werden tijdens april en juni 1938 meer dan 10.000 mensen gedeporteerd naar concentratiekampen als zogenaamde asociale elementen, in een campagne genaamd “Arbeitsscheu Reich”, wat betekende dat ze niet bereid waren om te werken. Een continuïteit, die loopt van het nationaal-socialisme tot de dag van vandaag kan niet worden ontkend. De zinsnede “die niet werkt is niets waard ” wordt vrijwel zonder uitzondering door alle krachten in deze huidige samenleving gedeeld. Zo ver buiten het politieke mainstream staan Eich’s moordenaars dus niet . Het subtiele verschil tussen een goede burger, de overheid, het bedrijfsleven en de media aan de ene kant en de neo-nazi’s aan de andere kant is, dat het in deze eerste kringen niet past om “luilakken” en “parasieten” eenvoudig neer te steken.

Zelfs als de mensen het minst tevreden zijn met de arbeidsomstandigheden waaronder ze moeten werken. Zelfs als ze liever op vakantie gaan in plaats van overuren te draaien, veroordelen zij en verachten zij de mensen die niet kunnen werken of die niet bereid zijn om werken. Hoe is dit anders te begrijpen dan een acceptatie van het werken totdat je erbij neervalt, druipend van onderdanigheid? Een “dank u” aan de ellendige omstandigheden waarin wij leven!

De discriminatie van de niet-werkende mensen wordt niet alleen gevoed door de sociale afgunst van de burgers onder elkaar maar het is gewenst en gelegitimeerd door de hoogste autoriteiten en instellingen. Veel mensen denken negatief over werklozen, de staat vormt dit in wetgeving met als doel met meer dwang en geweld meer productiviteit uit de burgers te knijpen, maar de staat gebruikt dit ook als brandstof voor conflicten tussen de werklozen en de loonslaven. Het is het belang van de staat om dit conflict in leven te houden omdat het anders kan gebeuren dat de werkende en de niet-werkende “luie” menigte hun woede op de staat zelf richten.

Wat betreft de vraag over werk, de samenleving en de staat wikkelen zich in een dubbele morele standaard tegen de niet-werkende mensen en op hetzelfde moment laten ze nog een achterdeur open om een zielig gezicht op te zetten als er wederom een “klaploper“ in de goot is geslagen. Laat ze bij elke lettergreep van hun leugenachtigheid stikken in deze oneerlijke verklaringen!

Wie de basis vormt voor een maatschappelijk klimaat waarin de waarde van een individu alleen wordt gemeten door zijn arbeid, moet niet verbaasd zijn als extreem-rechtse patsers zich hierin bevestigd voelen en in de “juistheid” van hun actie.

Mei 2010 – Kijk niet weg! Onderneem actie!

Tien jaar na de moord op Dieter Eich willen we deze herinnering levend houden met evenementen en acties en door het benoemen van de sociale achtergronden. Bovendien willen we ons inzetten om af en toe in de wijk Buch en het omliggende gebied anti-fascistische accenten naar voren te brengen. De voortdurende aanwezigheid van (extreem-)rechtse ideeën in deze omgeving benadrukt nog meer de noodzaak om het herdenken de slachtoffers van het rechtse geweld met de dagelijkse bestrijding van neo-nazi’s.

23. Mei 2010 | Demonstratie | Berlin-Buch

Kom naar Antifascistische demo! Organiseer zelf acties!
North East Antifascists [NEA] Berlin

Informatie: http://www.niemand-ist-vergessen.de/

http://www.nea.antifa.de/


			

Op 3 april zal de extreem-rechtse NPD samen met ‘autonome’ nationalisten voor de derde maal de dood van Kevin Plum aangrijpen om hun racistische ideologie te verspreiden in Stolberg. Stolberg is een dorpje net over de grens bij Aken.
Na de anti-kriegstag in Dortmund is dit het grote evenement voor de Autonome nationalisten in NRW. Ook hebben meerdere extreem-rechtse groepen buiten Duitsland aangegeven de mars te ondersteunen.

Inmiddels is bekend geworden dat de antifa-demo’s en tegenacties door de staat verboden zijn, maar dat deert niet. De demo’s en acties geen gewoon door. Voor de zaterdag: verzamelen 9:30
HBF Aachen

Zie hier de Nederlandse info over Stolberg en het waarom van de protesten. Op de internationale pagina staat meer info en meer linkjes, alles echter alleen in het Duits.

Houdt deze sites in de gaten voor de laatste updates:

http://akantifaac.blogsport.de/

www.no-nazis.net

QueerNL is initiating Queeristan 2010, a weekend devoted to discussion workshops on queer politics in The Netherlands, forming of action groups on specific themes, a Queer Pride march, and of course a queer party. If you want to be a part of the organising, or want to kept informed, contact Queer-NL: queernl(ad)gmail.com

Workshops

There will be three workshops during the weekend. Each workshop will be have 3-4 panelists who speak for less than 10 minutes, followed by a lengthy discussion amongst everyone. We hope to lead each workshop into ending with a definite conclusion in the form of an action group on a specific issue.

The three themes are :

  • Homonormativity, corporatisation of the Dutch gay scene, and classism within the LGBT community,
  • Islamophobia and the Dutch right wing and their links to ‘gay rights’ and racism within the community
  • Sexism and transphobia within the LGBT community, and how we do we evolve a common political platform

The contents of each of these workshops are described here in detail.

Queer pride march

We will also be organising an anti-racist anti-sexist queer pride march on sunday afternoon and we invite everyone – individuals and organisations – to join us. We hope to make use of this march to announce the conclusions of the discussions and the formation of the action groups and also to attempt a LGBT/queer pride march which is non-commercial, politically inspired, and inclusive.

Lees meer hier: http://www.queer-nl.org/