Na een korte stop van onze antifa-cafes en antifa-avonden gaan we deze maand weer beginnen. Dit keer zullen de avonden op een vrijdagavond eens in de twee maanden plaats vinden.

Deze vrijdag 12 november willlen we de Zembla-documentaire : Wilders, profeet van de angst vertonen. Als het goed hebben we deze ook met Engelse ondertiteling.  Daarnaast blikken we ook terug op de afgelopen anti-EDL/DDL protesten in Amsterdam, wat ging goed en wat kon beter, misschien kunnen we nog wel wat leuke beelden opduikelen.  Tot slot is er ruimte voor aankondigingen (zoals de aankomende lawaaidemo van WSD in Rotterdam) en de laatste nieuwtjes op antifa-gebied.

De avonden vinden nog steeds plaats in de Molli, voorafgaand aan de avond is er soep. De molli gaat open om 20 uur, het infogedeelte start om 20.30.

Morgen is het ook weer 9 november en wordt er overal in Europa de Kristall-nacht herdacht, zo ook in Amsterdam. Het blijft nodig dit te herdenken en stil te staan bij het feit dat intolerantie en haat, zoals antisemitisme, weer steeds nadrukkelijker in de samenleving aanwezig is.
zie oproep oa hier:
http://www.indymedia.nl/nl/2010/11/71055.shtml

De nieuwe Alert is uit, dus een goed moment om eens aandacht te geven aan die ‘Vakblad voor Antifascisten’. De Antifascistische strijd kan niet zonder jezelf te verdiepen en in te lezen in het hoe, wie, wat, waar, waarom binnen deze strijd. Daarbij is de Alert erg belangrijk.

Daarom houden we deze quiz, en het zal niet moeilijk zijn voor de antifascistische activist, want die leest toch elk Alert-nummer van kaft tot kaft 🙂 toch?

Uit de laatste 6 nummers, de nummers 1 t/m 4 van 2009 en de eerste twee nummers van 2010 halen we alle vragen. Wie uiteindelijk het meeste weet krijgt een jaar lang de Alert kado.

Naast deze quiz zal er natuurlijk ook aandacht zijn voor allelrei ontwikkelingen op Antifa-gebied, naar behoefte zal er kort worden teruggekeken op Venlo-12 juni en vooruit gekeken naar een aantal acties, demo’s en herdenkingen, zoals de Kerwin-herdenking.

Voor meer info over de Alert, zie hieronder of hun eigen site met archief: http://www.alertafa.nl/ Op deze site zul je enkele artikele van de genoemde Alert-nummers vinden. Of anders vind je de Alerts bij de betere boekhandels (Fort van Sjakoo of Boekhandel Rose) en anders in de Molli zelf of het Info kafee de Bolloks (1ste Schinkelstraat 14-16).

Sinds 1997 geeft AFA het tijdschrift Alert! uit.
De Alert! verschijnt 4 keer per jaar en geeft achtergrondinformatie over de extreemrechtse beweging in Nederland en daarbuiten. Daarnaast wordt de verrechtsing in de politiek behandeld. Het is een tijdschrift voor iedereen die beroepsmatig, uit interesse of anderszins met extreemrechts te maken heeft.
Door middel van de Alert! kan AFA overheden, antiracisme-organisaties, geïnteresseerden, pers en politiek van essentiële informatie voorzien om inzicht te geven in extreemrechts. Deze informatie, die van belang is om rechtsextremisme te doorgronden en te volgen, ontbreekt veelal bij andere organisaties en instellingen.
Naast verschillende achtergrondartikelen bestaat de Alert! uit een aantal vaste rubrieken, zoals ‘Wat schrijft rechts?’ en ‘Onder de loep’, waarin de antifascistische onderzoeksgroep Kafka elke uitgave een andere beweging of persoon nader toelicht.

Heb je deze avond nog niks te doen, kom dan naar ons Antifa-Cafe. Met aandacht voor de komende verkiezingen dmv de verkiezingenquiz en meer.

We zullen ook kort ingaan op de komende nazi-mars in Venlo en de mogelijke acties ertegen; de campagne tegen een aantal uitzendbureaus vanwege hun rol in het uitzetbeleid; en demos en andere acties.

Als extra: weet je niet wat je met je stembiljet kunt doen, behalve het ding bij het oud papier gooien. Dan kun je het biljet altijd nog vanavond in de Molli inleveren tegen een gratis consumptie.

Stem niet, Denk Zelf!

De Molli gaat open om 20 uur
(van Ostadestraat 55hs, Amsterdam)

Deze maand mei hebben we twee speciale Antifa-avonden in het kader van WO2-Herdenkingen.

4 mei: dodenherdenking in Amsterdam. 19:30 verzamelen op het Van der Helstplein in de Pijp.
In de winter van 1940 wordt de tereur tegen de joden in Amsterdam stapje voor stapje opgevoerd. De eigenaars en bezoekers van ijssalon Koco, merendeels gevluchte Duitse joden, besluiten dat ze zich niet meer laten intimideren, lastigvallen en mishandelen en bouwen een ammoniakgas spuitende installatie in de deuropening van hun zaak. 19 februari 1941 valt een nazi patrouille de zaak binnen en wordt bespoten met het bijtend gas en naar buiten geslagen. De hierop volgende wraak razzia’s lokken op hun beurt de beroemde februaristaking uit. Omdat hij, zelfs na marteling, weigert de ammoniak-installateur te verraden wordt Koco mede-eigenaar Ernst Cahn de eerste persoon in Nederland die sterft voor een nazi vuurpeloton.
Op deze inspirerende plek is elk jaar op 4 mei de officiele dodenherdenking in de Amsterdamse Pijp. Dit jaar neemt een groep actieve Amsterdamse antifascisten deel aan de organisatie, houden een toespraak en organiseren een afsluitend (film-)programma in cafe De Molli.

Daar vertonen we de film ‘De IJssalon’, een verhaal over een joodse ijssalon-eigenaar in de Tweede Wereldoorlog. De Molli zal open gaan om half negen en de film zal starten op 21 uur.

Meer info:

12 mei: Organiseren we samen met Marokkaanse Vereniging KLAP (Komite Leeuwen van de Atlas de Pijp) een herdenkings en infoavond over: Imazighen strijders, vergeten bevrijders. ‘Het is een onbekend stuk uit de Nederlandse geschiedenis. Heel veel mensen weten het niet. Dat Marokkanen in 1940 Nederland hebben verdedigd tegen de nazi’s. Dat Marokkanen tijdens de oorlog als dwangarbeiders in Zeeland moesten werken. Dat er een Franse militaire begraafplaats is in Kapelle en dat daar ook 20 Marokkanen begraven liggen. Dat meer dan 100.000 Marokkanen meevochten in de geallieerde legers die Europa hebben bevrijd.’ (Lees hier verder..)

De Molli zal open gaan om half acht en het infogedeelte start om 20 uur.

Meer info:

Op deze woensdag komt de 1 mei werkgroep vertellen over hun actieplannen en demo op 1 mei te Nijmegen. Daarnaast is er aandacht voor de activiteiten op 1 mei in Duitsland en geven we updates op antifa-gebied hier in Nederland.

De mollli gaat open om 20 uur, infopraatje zal om 20.30 beginnen.

QueerNL is initiating Queeristan 2010, a weekend devoted to discussion workshops on queer politics in The Netherlands, forming of action groups on specific themes, a Queer Pride march, and of course a queer party. If you want to be a part of the organising, or want to kept informed, contact Queer-NL: queernl(ad)gmail.com

Workshops

There will be three workshops during the weekend. Each workshop will be have 3-4 panelists who speak for less than 10 minutes, followed by a lengthy discussion amongst everyone. We hope to lead each workshop into ending with a definite conclusion in the form of an action group on a specific issue.

The three themes are :

  • Homonormativity, corporatisation of the Dutch gay scene, and classism within the LGBT community,
  • Islamophobia and the Dutch right wing and their links to ‘gay rights’ and racism within the community
  • Sexism and transphobia within the LGBT community, and how we do we evolve a common political platform

The contents of each of these workshops are described here in detail.

Queer pride march

We will also be organising an anti-racist anti-sexist queer pride march on sunday afternoon and we invite everyone – individuals and organisations – to join us. We hope to make use of this march to announce the conclusions of the discussions and the formation of the action groups and also to attempt a LGBT/queer pride march which is non-commercial, politically inspired, and inclusive.

Lees meer hier: http://www.queer-nl.org/

Aankomende woensdag is het weer tijd voor de eerste woensdagavond antifa-cafe van dit jaar. Dit maal komt de Actiegroep Laat Ze Niet Lopen langs om achtergrond info te geven over: redenen waarom nazi’s graag willen marcheren, hoe de politie en andere autoriteiten omgaan met tegenacties en tegendemo’s van Antifascisten en hoe er in de geschiedenis en nu actie wordt gevoerd als nazi’s proberen de straat op te gaan.

De mensen van LZNL hebben een interessante powerpointpresentatie gemaakt en daarnaast is er deze avond natuurlijk ruimte voor vragen en discussie.

De maand november organiseren we, actiegroep de Dolle Mollies, twee infoavonden over het thema vrouwen en zelfbeschikking. Daarbij worden er een aantal documentaties getoond, is er ruimet voor discussie en zullen we uit de doeken doen wat onze actie ideeen zijn op 12 december. Wanner de chistenfundies Schreeuw om Leven weer de straat op willen.

De eerste avond 11 november is inmiddels geweest, de tweede avond staat in de planning voor 28 november waar we de internationale documentaire zullen laten zien van : “Abortion Democracy” van Sarah Diehl. Een film met een vergelijking van abortus in Polen en Zuid-Afrika, hoe dit in beide landen geregeld is, wat de overeenkomsten en verschillen zijn en met onderwachte uitkomsten. Deze film wordt voor het eerste in Nederland vertoont, helaas niet met de Director Sarah Diehl erbij. Mogelijk gaat dit in de toekomst wel gebeuren.

Infoavond: Zaterdag 28 november in de Bollox

Eerste Schinkelstraat 14-16
vanaf 19 uur soep en 20 uur start infogedeelte

De Dolle Mollies zijn: een bonte verzameling vrouwen, mannen en alles wat daartussen zit, die nog steeds strijd leveren voor recht op abortus en zelfbeschikkingsrecht voor de vrouw. Dat zullen we ook weer gaan doen op 12 december om actie te voeren tegen de anti-abortus fundies.

- E-Mail: mybodymychoice@ymail.com Website: http://www.mybodymychoice.wordpress.com

Lees de rest van dit artikel »

ANS/NSA “AUTONOME NEONAZI’S IN NEDERLAND

Neonazi's gekleed als linkse autonomen is een fenomeen wat steeds vaker voorkomt. Ze
kopiëren linkse symbolen en gebruiken retoriek die doet denken aan de linkse autonome
beweging. Ze noemen zich Nationaal Socialistische Actie (NSA) en
Autonome Nationale Socialisten (ANS). Ze zijn een actieve en gewelddadige groep neonazi's
die een grote aantrekkingskracht heeft op extreemrechtse jongeren. 

Op deze avond wordt er verteld over het ontstaan van de groep, haar ideologie, de
symbolen die ze gebruiken, de acties die ze doen en nemen we de kopstukken van de organisatie onder
de loep. Ook wordt er aandacht besteed aan de positie van de NSA in het extreemrechtse spectrum
en willen we tegenstrategieën bespreken.

Powerpointpresentatie op groot scherm + stand

okt antifaavond

Vanaf deze maand gaan we weer beginnen met de maandelijkse antifa-cafes in Amsterdam, altijd op de eerste woensdag van de maand:

ANTIFA CAFE

- We willen op deze avond napraten over acties en dergelijke rondom de WCF (world congress of families)
die er zijn geweest en vooruit kijken naar aankomende acties tegen de Schreeuw om Leven-fundies en
andere acties rondom het feminisme, pro-abortus etc.

- Daarnaast willen we vooruit kijken alsvast naar de demo van de NVU op 26 september ergens in Nederland.
Ze willen rondom hetzelfde thema marcheren als tijdens hun mars in mei in Den Bosch, welke voor hen geen
succes was. Ook nu worden er weer tegenacties gepland. Kijk voor meer info op www.laatzenietlopen.nl

- En eventueel kunnen we nog kijken wat de laatste updates zijn rondom de activiteiten in Dortmund, 4 en 5
 september.

- Tot slot voor diegenen die willen draaien we eindelijk de Film "Jesus Camp", de vorige keer was
daar geen tijd mee voor, we hopen deze nu wel te hebben. Misschien een beetje mosterd na de maaltijd,
maar ondanks dat hetWCF voorbij is zijn we nog niet klaar, deze intolerante gristenfundies te
bestrijden.