naast de vele steunbetuiging die we de afgelopen dagen ontvingen krijgen we ook wel eens een minder positief mailtje. Dit pareltje wouden wij jullie niet onthouden.

“Het mooie is dat jullie smerige luie teringvarkens binnenkort aan het kortste eind zullen trekken, de gemiddelde Nederlander stoort zich al jaren aan jullie parasitaire kankergezwellen en zal er binnenkort ook geen enkele problemen meer meehebben zodra jullie uit jullie stinkholen worden verdreven en terechtgesteld worden door een (nog) toekomstige organisatie die zich richt op het behoud van Nederland en zijn inheemse bevolking. Jullie denken toch niet dat Wilders aan de touwtjes gaat trekken toch? Wilders en zijn PVV zijn een slap afrekseltje vergeleken met wat jullie nog te wachten staat, over een jaartje of vijfzullen we nog wel eens zien wie er lacht! Tot die tijd : droom lekker verder in jullie abstracte / irrealistische LSD wereldje. You’re all dead meat!”

afz.  IP: 77.248.37.31 , dhcp-077-248-037-031.chello.nl, winterswijk, gelderland, nederland

ach gut, nou meneer, wij beven en gooien meteen de handdoek in de ring, sorry, we zullen het nooit meer doen, als iemand ons nodig heeft zitten we onder in de klerenkast te huilen 🙂

Antifa!-Amsterdam is positief over het verloop van de demonstraties en acties vandaag in Amsterdam.
Op veel verschillende manieren werd vandaag kristal helder dat men niet zit te wachten op het soort fascistoĂŻde straat-activisme zoals de extreem rechtse English Defence League hoopt te exporteren naar het vaste land van Europa.

De demonstratie van de EDL/DDL bleek een regelrechte afgang, hoogstens 50 demonstranten namen uiteindelijk de moeite om hun steun te betogen aan Wilders. Dit terwijl de organisatie, zelfs na de verplaatsing naar een tochtig bedrijven terrein, van de week nog zei tot 1000 aanhangers te verwachten.
Uit eindelijk moet de magere opkomst met name die van de kant van de Dutch Defence League, slecht enkele van de demonstranten waren nederlands, en het felle verzet waar mee ze geconfronteerd werden een teken aan de wand zijn over de toekomst perspectieven van hun oversteek van het kanaal.

Dit terwijl er tegelijkertijd een breed scala van honderden verschillende mensen en tientallen groepen verspreid over de stad hun afkeuring en woede uitte over de komst van het racistisch tuig naar de hoofdstad.
Antifa!-Amsterdam spreekt haar steun en waardering uit aan iedereen die vandaag de straat op is gegaan tegen racisme en vreemdelingen haat.
Van de honderden demonstranten die betoogden bij de dokwerker, de tientallen activisten die zich verspreiden over de stad om te voorkomen dat de EDL zich zou roeren in het centrum tot de vele mensen die besloten de noodbevelen van de burgemeester naast zich neer te leggen en directe actie probeerden te voeren in het westelijk havengebied.
Ook de zeer grote verscheidenheid van mensen die vandaag in verzet zijn gekomen is een duidelijk signaal; van jonge migranten tot ervaren activisten, van voetballiefhebbers tot maatschappelijke organisaties.
Met name de aanwezigheid van joodse individuen en de hervormingsgezinde beweging in Iran voor wie de EDL pretendeert te spreken en grote opkomst van voetbalsupporters die de EDL als hun natuurlijke achterban beschouwt maken duidelijk dat mensen zich geen rad voor de ogen laten draaien over wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Samengevat beschouwt Antifa!-Amsterdam de dag als overwegend zeer succesvol en roept iedereen op om in het verweer te blijven komen tegen discriminatie, haat, angst en extreem-rechts geweld.

english version after the jump

Lees de rest van dit artikel »

Fascism & Fundamentalism – Two Sides Of The Same Coin

In recent months, the English Defence League have appeared on the streets of Britain. The group claim to be opposed to Islamic fundamentalism and, on the surface at least, try to sound like a reasonable and respectable response to the religious fanatics of Islam4UK and their kind.

Lees de rest van dit artikel »

masks off, meet the EDL

oktober 28, 2010

Keer op keer horen we de DDL woordvoerder beweren dat de DDL en EDL geen racisten of extreem-rechts zijn, wat de DDL betreft hebben we hier en hier al laten zien dat er onder het dunne laagje respectabele vernis dezelfde bruine stront zit dus nu wat filmpjes die we over het leiderschap/kader van de EDL kregen toegestuurd.

We beginnen met EDL leider Tommy Robinson die op de demonstratie a.s. zaterdag zal spreken: Lees de rest van dit artikel »

Wat we nou toch vonden in de vriendenlijst van de duitse neo-nazi partij NPD, gebroedelijk naast wouldbe Fuhrer Axel Reitz?

DDL geen link met klasiek extreem rechts?

al is de leugen nog zo snel……

Op 30 Oktober a.s. zijn de beruchte Engelse racistische hooligans van de English Defence League (EDL) van plan om een demonstratieve bijeenkomst te houden op het Museumplein in Amsterdam. Dit om steun te betuigen aan Geert Wilders in afwachting van de uitspraak in het proces waarin Wilders vervolgd wordt voor aanzetten tot haat en discriminatie. Ook willen ze deze bijeenkomst gebruiken om een pan-europees beweging te lanceren met nieuwe afdelingen in o.a. Nederland en Frankrijk.
De EDL bestaat uit een bonte collectie racisten, neonazi’s en zware hooligans die in Groot-BrittanniĂ« regelmatig demonstraties organiseren die vaker wel dan niet uitlopen in bruut geweld tegen willekeurige voorbijgangers, de politie en tegendemonstranten.
Zo konden afgelopen weekeinde 1500 agenten in Leicester niet voorkomen dat stomdronken en doorgesnoven EDL leden uit hun demonstratie braken en meerdere winkels vernielden, een moskee probeerden te bestormen, journalisten aanvielen en migranten molesteerden.
Ook bij een eerdere solidariteits demonstratie met Wilders in London waren de racistische spreekkoren door gemaskerde EDL’rs niet van de lucht.
Onder de leidende figuren binnen de EDL bevinden zich meerdere leden van de fascistische BNP partij, veel voetbalhooligans die in Engeland veroordeeld zijn voor zware geweldpleging en de beruchte Noord-Ierse terrorist Johnny “Mad Dog” Adair.
Ook binnen de recent opgerichte Nederlandse tak, de “Dutch Defence League”, bevinden zich uiterst discutabele figuren. Zo lijkt een prominente rol weg gelegd voor de extreem-rechtse beroeps activist Ben van der Kooi, een veel geziene gast op alles van Fortuijn herdenkingen tot uitgesproken nazistische demonstraties die in 2006 alleen op vormfouten werd vrijgesproken van brandstichting in een Rotterdamse moskee.
Net als Wilders zelf bied de EDL/DDL geen oplossing voor reële problemen in onze samenleving maar verspreiden ze slechts hun gif van haat en intolerantie.

Antifa!-Amsterdam en AFA (AntiFascistische Aktie)-Nederland roepen dan ook iedereen op om 30 Oktober op en rond het Museumplein in verzet te komen tegen de komst van dit racistisch tuig. Zij doen een beroep op een ieder die de buik vol heeft van de tsunami van discriminatie, haat en intolerantie die Nederland momenteel overspoelt. Een beroep op iedereen die niet meer lijdzaam wil toezien hoe mensen verdrukt en tegen elkaar uit gespeeld worden. Zij doen een oproep om op die dag, ieder op zijn of haar eigen manier maar luid en duidelijk te laten zien dat genoeg, meer dan genoeg is.
Want zoals een aanwezige onlangs bij een door AFA georganiseerde voorlichtings bijeenkomst opmerkte “Als de EDL een indicatie is van wat we ons te wachten staat van Wilders met zijn stadscomando’s is breed maar compromisloos verzet een bittere noodzaak”.

Voor meer informatie over de achtergronden van de EDL verwijzen wij u graag naar een recent artikel in de AFA publicatie “Alert!”: http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_14/edl.html

https://antifaamsterdam.wordpress.com
http://www.afanederland.org/

On the 30th of October the notorious racist hooligans from the English Defence League (EDL) are planning a demonstrative gathering on the Museumplein in Amsterdam.
They do this to express their support for Geert Wilders while he awaits the verdict in his prosecution for hate incitement en discrimination. They also want to use this event to launch an pan-european movement with new divisions formed in the Netherlands and France.
The EDL are an mixed collection of racists, neo-Nazi’s and hefty hooligans who in Great-Britain organise regular demonstration that most of the times end in brutal violence against random members of the public, cops and counter protestors.
Only last weekend 1500 cops in Leicester couldn’t prevent that boozed up and drugged out EDL members broke out of their demonstration and vandalised multiple shops, attempted to storm an mosque, attacked journalists en assaulted migrants.
At a previous solidarity demonstration with Wilders masked EDL members chanted repeatedly racist abuse.
Prominent figures in the EDL are several members of the fascist BNP party, lots of hooligans convicted for serious violence and the notorious Northern-Irish terrorist Johnny “Mad Dog” Adair.
Also within the recently launched Dutch branch, the “Dutch Defence League” you can find very controversial figures. A prominent role seems to be reserved for the extreme-rightwing professional activist Ben van der Kooi, an regular member on anything between Pim Fortuijn remembrances too all out neo-Nazi demonstrations who in 2006 only on a technicality got cleared of arson in an Rotterdam mosque.
Like Wilders the EDL/DDL offer no solution for the very real problems facing our society but only spread their poison of hate and intolerance.

Because of this, Antifa!-Amsterdam and AFA (AntiFascist Action)-Netherlands call out everybody to come to the Museumplein on the 30th of October in resistance against this racist scum.
They appeal to anyone fed up with the tsunami of hate, discrimination and intolerance that is engulfing the Netherlands at the moment. An appeal to anyone who no longer wants to see how people are oppressed and pitted against each other. They call out for everybody too, each in their own way but loud and clear, show that day that enough is more than enough.
Because like someone recently said at an information evening organised by AFA “If the EDL are an indication for what awaits us if Wilders gets his wished for paramilitary’s then broad but uncompromising resistance is an bitter necessity”.

https://antifaamsterdam.wordpress.com
http://www.afanederland.org/

Deze nachtmerrie voor Jock Palfreeman loopt al enkele jaren, inmiddels was hij begin december 2009 tot 20 jaar veroordeeld en lopen er twee verschillende hoger beroepen door hem ingesteld. lees hieronder zijn verhaal en hoe je hem kan supporten ( Die Geschichte aufs Deutsch findest du auf dem Internationalen Webseite):

Jock Palfreeman is a 23 year old Australian who had the courage to stand up against 16 Nazis on a night out in Sofia, Bulgaria. He witnessed the fascists chasing and attacking two young Roma boys. Jock ran to the boys’ aid, he did his best to keep the Nazis at bay by waving a knife at them but they attacked him. Jock was left with nowhere to run and had no choice but to defend himself. Andrey Monov, one of the Nazis, was stabbed and killed and another, Antoan Zahariev was injured. The Roma boys ran away.

Jock has since been tried and sentenced for murder and attempted murder. He has been sentenced to 20 years imprisonment and has been fined 375,000 Australian dollars. Andey Monovs Father is well known in Bulgaria and at the funeral there were a mixture of judges, police and politicians.

Jocks trial was a complete sham – yet another example of corruption and secret hand shakes in the judicial system. The prosecutions case was built on the witness statements made by the other Nazis that were there that night, all claiming that Jock randomly attacked the group and chased them with the intent of killing somebody. Key people and possible witnesses were never interviewed by police and CCTV footage from the scene miraculously went missing and many of the statements made at the time were not the same as the statements submitted to the court by the prosecution. Jock has two appeals before his sentence becomes final.

We must campaign to free Jock and put pressure on Bulgarian authorities to accept his appeal. If his charges were downgraded to excessive use of force during self-defence, he would be already out. We must make sure that this judicial farce is highlighted and that they will not be able to repeat it again.

Latest news: in late May the senior judge in Jock’s case finally provided his written report on the reasons for the guilty verdict last December. It’s in Bulgarian of course! Jock’s defence team can now apply for an appeal hearing, which may take 6 months to be heard. In the meantime Jock has been stuck in isolation since 19 February and remains locked in a small room 23 hours per day, although ironically prison overcrowding means he shares with another prisoner. A couple of months later luckally he was moved back out of isolation. He can receive mail (letters only, no books etc), and visitors if you happen to be in the area. See on the bristolabc.wordpress previous reports on Jock.

Meer info vind je op; www.freejock.net en

http://bristolabc.wordpress.com/2010/06/12/campaign-to-free-jock-palfreeman/

Lees de rest van dit artikel »