Aangezien we er maar niet toe kwamen om de antifashop-pagina te vullen, beginnen we hier eerst met een leeshoek. De boeken zijn te verkrijgen bij de betere boekhandels of de betere (anarchistische) bibliotheken.

Goede boeken, over de antifascistische strijd, verzet en dergelijke die we de moeite waard vinden om te lezen,  zoals:

 • – No Retreat (Paperback)  by Dave Hann (Author), Steve Tilzey (Author)
 • – “Toen niet nu niet nooit” (Den Haag 1982) door Truus Menger-Oversteegen (1923)
 • ___________________________________________________________

  – Toegevoegd op 23 februari 2010

  Is dit een mens

  door Primo Levi

  Primo Levi in 1986: De eerste berichten over de vernietigingskampen begonnen de ronde te doen in het kritieke jaar 1942. Het waren vage berichten, maar hun strekking was dezelfde: ze spraken van een moord op zo grote schaal, van zo ’n verregaande wreedheid en met zo ’n ingewikkeld warnet van beweegredenen, dat de mensen geneigd waren ze niet te geloven omdat het te onvoorstelbaar was. Het is veelzeggend dat dat ongeloof al lang van tevoren was voorzien door de schuldigen zelf: veel overlevenden, onder wie Simon Wiesenthal, in de laatste bladzijden van Moordenaars onder ons, herinneren zich dat de SS’rs er plezier in hadden hun gevangenen cynisch voor te houden:

  “Hoe deze oorlog ook afloopt, de oorlog tegen jullie hebben wij gewonnen; niemand van jullie zal overblijven om te getuigen, en ook al zou er iemand ontkomen, dan nog zal de wereld hem niet geloven. Er zullen misschien twijfels zijn, discussies, naspeuringen van historici, maar er zal geen zekerheid zijn, omdat wij tegelijk met jullie de bewijzen zullen vernietigen. En ook al zou er ergens een bewijs overblijven, en al zou iemand van jullie overleven, dan nog zullen de mensen zeggen dat de dingen die jullie vertellen te monsterlijk zullen zijn om geloofd te kunnen worden; ze zullen zeggen dat het overdrijvingen zijn van de geallieerde propaganda; ze zullen ons geloven, die alles zullen ontkennen, en jullie niet. De geschiedenis van de concentratiekampen zal door ons geschreven worden.”

  In 1943, na de tweedeling van Italië, met de koning en de geallieerden in het zuiden en Mussolini in het noorden, trok Primo Levi als verzetsstrijder de bergen in, maar werd al na enkele maanden gepakt. Als jood werd hij naar Auschwitz gedeporteerd, vanwaar hij als een van de weinigen terugkeerde. Onmiddellijk na de bevrijding schreef hij aanvankelijk uit een chaotische, blinde drang, Is dit een mens, dat terecht wordt beschouwd als een van de klassieke getuigenissen over de jodenvervolging.

  Levi wil in dit boek niet alleen getuigen van wat ‘in Auschwitz de mens van een mens heeft durven maken’, hij heeft ook, in elk spoor van menselijkheid dat hij daar ontmoette, de bevestiging van zijn eigen mens-zijn gezocht. Door het boek heen spreken de enkelen die ook in Auschwitz mensen waren voor de tallozen die ‘zonder naam en zonder gezicht, zonder waardigheid en zonder hoop’ zijn ondergegaan. Het is daarom geen beklemmend, maar een inspirerend boek.

  (lees meer hier , andere boeken van de schrijven zijn zeker ook aanraders)

  _______________________________________________________________________________________________________________________

  – Toegevoegd op 27 november

  Defiance: The Bielski Partisans

  by Nechama Tec

  The prevailing image of European Jews during the Holocaust is one of helpless victims, but in fact many Jews struggled against the terrors of the Third Reich. In Defiance, Nechama Tec offers a riveting history of one such group, a forest community in western Belorussia that would number more than 1,200 Jews by 1944–the largest armed rescue operation of Jews by Jews in World War II.
  Tec reveals that this extraordinary community included both men and women, some with weapons, but mostly unarmed, ranging from infants to the elderly. She reconstructs for the first time the amazing details of how these partisans and their families–hungry, exposed to the harsh winter weather–managed not only to survive, but to offer protection to all Jewish fugitives who could find their way to them. Arguing that this success would have been unthinkable without the vision of one man, Tec offers penetrating insight into the group’s commander, Tuvia Bielski. Tec brings to light the untold story of Bielski’s struggle as a partisan who lost his parents, wife, and two brothers to the Nazis, yet never wavered in his conviction that it was more important to save one Jew than to kill twenty Germans. She shows how, under Bielski’s guidance, the partisans smuggled Jews out of heavily guarded ghettos, scouted the roads for fugitives, and led retaliatory raids against Belorussian peasants who collaborated with the Nazis.
  Herself a Holocaust survivor, Nechama Tec here draws on wide-ranging research and never before published interviews with surviving partisans–including Tuvia Bielski himself–to reconstruct here the poignant and unforgettable story of those who chose to fight.

  _________________________________________________________________________________________________

  – Toegevoegd op 17 september

  THE PLOT: The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion (2005) unravels one of the most pernicious hoaxes of the twentieth century.

  By Will Eisner, with an introduction by Umberto Eco.

  plot_cv

  The Protocols of the Elders of Zion, a notorious piece of anti-Semitic propoganda created and disseminated by Russia’s secret police 100 years ago, purported to be a blueprint written by Jewish leaders for taking over the world. Although the Times of London revealed in 1921 that The Protocols was a hoax, millions continue to believe its fictitious plot is true. Now, a new generation, fueled by anti-Semitism and the many Internet sites that spread hateful messages, has adapted the text to suit its purposes.

  THE PLOT: The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion explains how and why the Protocols were crafted and presents a pageant of historical figures, from Tsar Nicholas II to Henry Ford to Adolf Hilter. THE PLOT exposes the twisted history of the Protocols document, from 19th- century Russians to modern-day Klan members to Islamic fundamentalists. By setting the record straight, Eisner hoped he could raise public consciousness of anti-Semitism throughout the world and draw attention to the nefarious ways in which governments use propaganda to influence public opinion.

  Het Complot: het verborgen verhaal achter de Protocollen van de Wijzen van Zion

  door Will Eisner, met een inleiding van Umberto Eco (2005)

  9789045014937Aan het einde van de negentiende eeuw ontdekt een Russische geheim agent in Parijs een oude filosofische tekst. Hij gebruikt deze tekst om de Protocollen van de Wijzen van Sion te creëren. Hiermee wilde de Russische geheime dienst de tsaar ondersteunen en de wereldwijde kritiek op zijn regime stoppen. Het geschrift suggereerde dat Joodse leiders en bankiers bezig waren met een complot om de wereldmacht over te nemen. De Protocollen van de Wijzen van Sion werden in 1905 voor het eerst gepubliceerd in Rusland. De uitwerking was groter dan de bedenkers ooit hadden kunnen vermoeden. Als de tsaar allang verdreven is door de communisten, wordt de vervalsing een internationaal geaccepteerde waarheid. De theorie uit de Protocollen werd al snel overgenomen en gebruikt door verschillende partijen, religies en racistische organisaties, zoals de nazi’s, islamitische fundamentalisten en de Ku Klux Klan. Hoewel vaststaat dat het om een vervalsing gaat, duiken er tot op de dag van vandaag via internet en andere media nieuwe versies van deze theorie op.

  Het complot beschrijft op indringende wijze de hardnekkigheid van het antisemitisme, gezien vanuit de nog altijd voortdurende verspreiding van de Protocollen. Eisner doet dit via historische figuren als tsaar Nicolaas ii, Adolf Hitler en Henry Ford.

  ________________________________________________________________________________________

  – Toegevoegd op 17 september 2009

  Anti-Fascist

  by Martin Lux, 2006

  1287515523_m

  An autobiography from a leading anti-fascist activist who fought fascism in London in the 1970s. From Brick Lane to Wood Green, Southall and Lewisham.

  ________________________________________________________________________________________

  -toegevoegd op 17 september 2009

  Recht op Wraak; liquidaties in Nederland 1940-1945

  Door Jack Kooistra en Albert Oosthoek

  recht-op-wraak Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door het Nederlandse verzet meer dan vijfhonderd tegenstanders om het leven gebracht. Meestal ging het om Duitsers, verraders of collaborateurs, maar soms ook vielen er bij liquidaties ook ‘onwillige’ onderduikers en ‘gewone’ Duitse militairen.

  In dit boek aandacht voor de handelswijze van het Nederlands verzet. De verzetsstrijders verkeerden, met name in de laatste oorlogsjaren in een dilemma. De Duitsers reageerden met steeds heftigere represailles na aanslagen van het verzet waardoor veel duizenden Nederlanders indirect slachtoffer konden worden van de acties die werden uitgevoerd.

  In het boek staan de namen vermeld van de slachtoffers, voor zover die bekend zijn, met daarbij waar mogelijk een beschrijving van de wijze waarop ze ter dood werden gebracht door het verzet. Heb boek bevat een apart hoofdstuk over Rotterdam waar volgens de auteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog een guerilla woedde.

  ________________________________________________________________________________________

  – toegevoegd op 16 Augustus 2009

  The 43 Group: Untold Story of Their Fight Against Fascism (Paperback)

  by Morris Beckman (Author)

  the-43-groupRiveting account of militant anti-fascist resistance in the UK in the years following the second world war. In existence for only 5 years, the group were mainly active in London where Mosley’s British Union of Fascists were busiest in their attempts to win favour amongst the white working class.

  Initially comprised of 43 ex-servicemen, the Group were appalled at the xenophobic and anti-semetic ranting of the Mosleyites, who would meet on London’s street corners and berate passers-by.

  Many Jewish soldiers, recently returned from fighting the fascists abroad, were shocked by the level of protection given to the fascists at home by the police – all in the name of freedom of speech of course. Many of those who went on to join the 43 Group first encountered BUF rallies on their way home from cinemas showing footage of the recently liberated concentration camps.

  The Groups philosophy of the “3 D’s” – Discuss, Decide and Do it – were quickly manifested on the streets of London, with literally thousands of fascist meetings and rallies sent packing. Quickly gaining a reputation, The Groups ranks swelled to hundreds, organised in ‘wedges’ of a dozen or so. These wedges would attend a BUF rally and at a given signal would storm the speakers platform, attacking BUF stewards and speaker. The Groups military background ensured tight discipline and brutally effective actions. This, combined with a number of spies within the fascist ranks. Ensured the 43 Group almost always came out on top, closing down two-thirds of all fascist activity in the UK until it’s simultaneous demise with organised fascism in Britain.
  Despite the Groups ferocity when fighting the fascists, they offered no resistance if arrested by the police. This policy was in keeping with their goal of convincing the State to ban fascist organisations. The Group could not then be seen to be attacking the State. Modern anti-fascism in the shape of Anti-Fascist Action/No Platform, has an altogether more cynical and politically radical analysis of the role of the State, made up as it is of anarchists and communists Beckmans’ generation were not revolutionary in that sense. Their motivations being a quite reasonable desire to see off annoying idiots with megaphones and jackboots on their streets . With the BUF in utter demise by 1949 the Group disbanded, job done. Many subsequently migrated to Israel.

  The 43 Group is a thrilling testament to the positive role militancy can play in social movements. It’s also the only book I’ve ever read with a foreword by none other than Vidal Sassoon. (Review by Jon Active, London UK)

  ____________________________________________________________________________________________

  – toegevoegd op 16 Augustus 2009

  No Retreat (Paperback)

  by Dave Hann (Author), Steve Tilzey (Author)

  51X9C0W6BJL._SL500_AA240_In the late 1970’s, racism was on the march. The bootboys and skinheads of the National Front and the British Movement paraded their extremist views and targeted ethnic minorities and political opponents – until a group of working-class, left-wing activists decided to fight back. They vowed to drive the nazis off the streets not with speeches and placards but by any means necessary.

  The Squads were born – and so began the secret conflict between the anti-nazis and the far right. Shopping centres, meeting halls, concert venues and pubs became the setting for a series of pitched battles that raged from London to Glasgow, Leeds to Manchester. And slowly, the far right were beaten from the streets.

  In 1985 Anti-Fascist Action was formed to carry on the fight and to ”oppose fascism both physically and idealogically”. AFA’s Steward’s Group superseded the Squads and led the assault on the emergent British National Party and its violent henchmen.

  Authors Dave Hann and Steve Tilzey were active members of the Squads and the Stewards Group, risking police harassment, physical injury and even prison for their beliefs. No Retreat is their extraordinary account of a hidden war that raged for twenty years on Britain’s streets.

  ___________________________________________________________________________________________

  – toegevoegd op 16 Augustus 2009

  “Toen niet nu niet nooit” (Den Haag 1982)

  door Truus Menger-Oversteegen (1923)

  toon-niet-nu-niet-nooitDe zusjes Truus en Fressie Oversteegen hebben tijdens  de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten.

  Truus was toen de oorlog uitbrak zestien, Freddie pas viertien jaar oud. Ze maakten deel uit van dezelfde groep waarbij ook Hannie Schaft (het meisje met het rode haar) was aangesloten en hebben vele malen met haar samengewerkt.

  Dit boek gaat over jonge mensen die zich inzetten voor een zaak die ze hun leven waard achten. Over acties die slagen en over mislukkingen – het gevoel van voldoening of bittere teleurstelling daarna.

  Hoe voel je je wanneer je met je fiets langs de stoeprand staat te wachten tot de SS-officier die je moet liqiuderen zich vertoont? Of wanneer je opdracht krijgt een groep joodse kinderen in veiligheid te brengen – en het mislukt? Deze verhalen zijn des te aangrijpender omdat ze zo sober geschreven zijn. (Tekst komt van de achterflap van dit boek)

  %d bloggers liken dit: