Lees de rest van dit artikel »

Op 30 Oktober a.s. zijn de beruchte Engelse racistische hooligans van de English Defence League (EDL) van plan om een demonstratieve bijeenkomst te houden op het Museumplein in Amsterdam. Dit om steun te betuigen aan Geert Wilders in afwachting van de uitspraak in het proces waarin Wilders vervolgd wordt voor aanzetten tot haat en discriminatie. Ook willen ze deze bijeenkomst gebruiken om een pan-europees beweging te lanceren met nieuwe afdelingen in o.a. Nederland en Frankrijk.
De EDL bestaat uit een bonte collectie racisten, neonazi’s en zware hooligans die in Groot-Brittannië regelmatig demonstraties organiseren die vaker wel dan niet uitlopen in bruut geweld tegen willekeurige voorbijgangers, de politie en tegendemonstranten.
Zo konden afgelopen weekeinde 1500 agenten in Leicester niet voorkomen dat stomdronken en doorgesnoven EDL leden uit hun demonstratie braken en meerdere winkels vernielden, een moskee probeerden te bestormen, journalisten aanvielen en migranten molesteerden.
Ook bij een eerdere solidariteits demonstratie met Wilders in London waren de racistische spreekkoren door gemaskerde EDL’rs niet van de lucht.
Onder de leidende figuren binnen de EDL bevinden zich meerdere leden van de fascistische BNP partij, veel voetbalhooligans die in Engeland veroordeeld zijn voor zware geweldpleging en de beruchte Noord-Ierse terrorist Johnny “Mad Dog” Adair.
Ook binnen de recent opgerichte Nederlandse tak, de “Dutch Defence League”, bevinden zich uiterst discutabele figuren. Zo lijkt een prominente rol weg gelegd voor de extreem-rechtse beroeps activist Ben van der Kooi, een veel geziene gast op alles van Fortuijn herdenkingen tot uitgesproken nazistische demonstraties die in 2006 alleen op vormfouten werd vrijgesproken van brandstichting in een Rotterdamse moskee.
Net als Wilders zelf bied de EDL/DDL geen oplossing voor reële problemen in onze samenleving maar verspreiden ze slechts hun gif van haat en intolerantie.

Antifa!-Amsterdam en AFA (AntiFascistische Aktie)-Nederland roepen dan ook iedereen op om 30 Oktober op en rond het Museumplein in verzet te komen tegen de komst van dit racistisch tuig. Zij doen een beroep op een ieder die de buik vol heeft van de tsunami van discriminatie, haat en intolerantie die Nederland momenteel overspoelt. Een beroep op iedereen die niet meer lijdzaam wil toezien hoe mensen verdrukt en tegen elkaar uit gespeeld worden. Zij doen een oproep om op die dag, ieder op zijn of haar eigen manier maar luid en duidelijk te laten zien dat genoeg, meer dan genoeg is.
Want zoals een aanwezige onlangs bij een door AFA georganiseerde voorlichtings bijeenkomst opmerkte “Als de EDL een indicatie is van wat we ons te wachten staat van Wilders met zijn stadscomando’s is breed maar compromisloos verzet een bittere noodzaak”.

Voor meer informatie over de achtergronden van de EDL verwijzen wij u graag naar een recent artikel in de AFA publicatie “Alert!”: http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_14/edl.html

https://antifaamsterdam.wordpress.com
http://www.afanederland.org/

On the 30th of October the notorious racist hooligans from the English Defence League (EDL) are planning a demonstrative gathering on the Museumplein in Amsterdam.
They do this to express their support for Geert Wilders while he awaits the verdict in his prosecution for hate incitement en discrimination. They also want to use this event to launch an pan-european movement with new divisions formed in the Netherlands and France.
The EDL are an mixed collection of racists, neo-Nazi’s and hefty hooligans who in Great-Britain organise regular demonstration that most of the times end in brutal violence against random members of the public, cops and counter protestors.
Only last weekend 1500 cops in Leicester couldn’t prevent that boozed up and drugged out EDL members broke out of their demonstration and vandalised multiple shops, attempted to storm an mosque, attacked journalists en assaulted migrants.
At a previous solidarity demonstration with Wilders masked EDL members chanted repeatedly racist abuse.
Prominent figures in the EDL are several members of the fascist BNP party, lots of hooligans convicted for serious violence and the notorious Northern-Irish terrorist Johnny “Mad Dog” Adair.
Also within the recently launched Dutch branch, the “Dutch Defence League” you can find very controversial figures. A prominent role seems to be reserved for the extreme-rightwing professional activist Ben van der Kooi, an regular member on anything between Pim Fortuijn remembrances too all out neo-Nazi demonstrations who in 2006 only on a technicality got cleared of arson in an Rotterdam mosque.
Like Wilders the EDL/DDL offer no solution for the very real problems facing our society but only spread their poison of hate and intolerance.

Because of this, Antifa!-Amsterdam and AFA (AntiFascist Action)-Netherlands call out everybody to come to the Museumplein on the 30th of October in resistance against this racist scum.
They appeal to anyone fed up with the tsunami of hate, discrimination and intolerance that is engulfing the Netherlands at the moment. An appeal to anyone who no longer wants to see how people are oppressed and pitted against each other. They call out for everybody too, each in their own way but loud and clear, show that day that enough is more than enough.
Because like someone recently said at an information evening organised by AFA “If the EDL are an indication for what awaits us if Wilders gets his wished for paramilitary’s then broad but uncompromising resistance is an bitter necessity”.

https://antifaamsterdam.wordpress.com
http://www.afanederland.org/

Ieder jaar organiseert de stichting Vrienden van Kerwin op 20 augustus de herdenking van de moord op de vijftienjarige Kerwin. Op deze dag in 1983 is Kerwin neergestoken door een witte jongen die zich racistisch uitliet over het incident. Deze gebeurtenis ging de geschiedenis in als de eerste racistische moord in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

Dit jaar is het 27 jaar geleden dat deze laffe moord plaatsvond. De herdenking op 20 augustus 2010 vindt dit keer weer plaats van 19:00 tot 20:30 uur op de Dam in Amsterdam, met als thema Antiracisme en samenwerking.. Deze jaarlijks terugkerende herdenking is een aanklacht tegen racisme, discriminatie en zinloos geweld geworden.

Vreemdelingenhaat en intolerantie maakt nog steeds deel uit van de samenleving, waarin men denkt ongestraft asielzoekers hun dorp uit te kunnen pesten, andersdenkenden intimideren en lastigvallen, homo’s te mishandelen, gebedshuizen in de fik te steken of hele bevolkingsgroepen te kunnen stigmatiseren.
Deze voorbeelden geven aan dat er nog een lange weg te gaan is. Daarom herdenken wij nog steeds elk jaar de moord op Kerwin. Intolerantie kent geen kleur!

Kom ook vrijdag naar de Dam. Vanaf 18:30 uur kunnen belangstellenden zich bij de podiumtent op de Dam verzamelen. Hier zullen toespraken worden gehouden en optredens plaatsvinden. Verschillende sprekers zullen het thema Antiracisme en samenwerking in hun toespraak aan de orde brengen.

Ook dit jaar wordt er tijdens de herdenking de mogelijkheid aan belangstellenden geboden om een krans te leggen of een kaars aan te steken, of op een eigen, originele manier blijkt te geven van medeleven, solidariteit en antiracisme. Dit jaar op de Dam zelf waar Kerwin werd vermoord.

Stichting Vrienden van Kerwin

tegen racisme, discriminatie en zinloos geweld

www.kerwin.nl

vriend is een vriend is een vriend
is niet de kleur van je huid
maar een wijze van zijn
Waar racisme z’n kop op steekt, sla het neer
Door haat worden racisten opgeleid
Racisme is ��n ding dat we uit de geschiedenis leren
Het heeft meer schade aan de mensheid gedaan
dan enige ziekte
Mensen leven en mensen sterven: dat is een
natuurlijk gegeven
Maar niet als de reden alleen maar is omdat
je zwart bent
Kerwin, jij was niet de eerste,
maar wij moeten alles doen om je het laatste
slachtoffer te laten zijn
we moeten het fascisme een halt toe roepen
en vernietigen… snel, we hebben weinig tijd
(uit: Kerwin the Poem, helemaal te lezen op kerwin.nl)

Deze nachtmerrie voor Jock Palfreeman loopt al enkele jaren, inmiddels was hij begin december 2009 tot 20 jaar veroordeeld en lopen er twee verschillende hoger beroepen door hem ingesteld. lees hieronder zijn verhaal en hoe je hem kan supporten ( Die Geschichte aufs Deutsch findest du auf dem Internationalen Webseite):

Jock Palfreeman is a 23 year old Australian who had the courage to stand up against 16 Nazis on a night out in Sofia, Bulgaria. He witnessed the fascists chasing and attacking two young Roma boys. Jock ran to the boys’ aid, he did his best to keep the Nazis at bay by waving a knife at them but they attacked him. Jock was left with nowhere to run and had no choice but to defend himself. Andrey Monov, one of the Nazis, was stabbed and killed and another, Antoan Zahariev was injured. The Roma boys ran away.

Jock has since been tried and sentenced for murder and attempted murder. He has been sentenced to 20 years imprisonment and has been fined 375,000 Australian dollars. Andey Monovs Father is well known in Bulgaria and at the funeral there were a mixture of judges, police and politicians.

Jocks trial was a complete sham – yet another example of corruption and secret hand shakes in the judicial system. The prosecutions case was built on the witness statements made by the other Nazis that were there that night, all claiming that Jock randomly attacked the group and chased them with the intent of killing somebody. Key people and possible witnesses were never interviewed by police and CCTV footage from the scene miraculously went missing and many of the statements made at the time were not the same as the statements submitted to the court by the prosecution. Jock has two appeals before his sentence becomes final.

We must campaign to free Jock and put pressure on Bulgarian authorities to accept his appeal. If his charges were downgraded to excessive use of force during self-defence, he would be already out. We must make sure that this judicial farce is highlighted and that they will not be able to repeat it again.

Latest news: in late May the senior judge in Jock’s case finally provided his written report on the reasons for the guilty verdict last December. It’s in Bulgarian of course! Jock’s defence team can now apply for an appeal hearing, which may take 6 months to be heard. In the meantime Jock has been stuck in isolation since 19 February and remains locked in a small room 23 hours per day, although ironically prison overcrowding means he shares with another prisoner. A couple of months later luckally he was moved back out of isolation. He can receive mail (letters only, no books etc), and visitors if you happen to be in the area. See on the bristolabc.wordpress previous reports on Jock.

Meer info vind je op; www.freejock.net en

http://bristolabc.wordpress.com/2010/06/12/campaign-to-free-jock-palfreeman/

Lees de rest van dit artikel »

De nieuwe Alert is uit, dus een goed moment om eens aandacht te geven aan die ‘Vakblad voor Antifascisten’. De Antifascistische strijd kan niet zonder jezelf te verdiepen en in te lezen in het hoe, wie, wat, waar, waarom binnen deze strijd. Daarbij is de Alert erg belangrijk.

Daarom houden we deze quiz, en het zal niet moeilijk zijn voor de antifascistische activist, want die leest toch elk Alert-nummer van kaft tot kaft 🙂 toch?

Uit de laatste 6 nummers, de nummers 1 t/m 4 van 2009 en de eerste twee nummers van 2010 halen we alle vragen. Wie uiteindelijk het meeste weet krijgt een jaar lang de Alert kado.

Naast deze quiz zal er natuurlijk ook aandacht zijn voor allelrei ontwikkelingen op Antifa-gebied, naar behoefte zal er kort worden teruggekeken op Venlo-12 juni en vooruit gekeken naar een aantal acties, demo’s en herdenkingen, zoals de Kerwin-herdenking.

Voor meer info over de Alert, zie hieronder of hun eigen site met archief: http://www.alertafa.nl/ Op deze site zul je enkele artikele van de genoemde Alert-nummers vinden. Of anders vind je de Alerts bij de betere boekhandels (Fort van Sjakoo of Boekhandel Rose) en anders in de Molli zelf of het Info kafee de Bolloks (1ste Schinkelstraat 14-16).

Sinds 1997 geeft AFA het tijdschrift Alert! uit.
De Alert! verschijnt 4 keer per jaar en geeft achtergrondinformatie over de extreemrechtse beweging in Nederland en daarbuiten. Daarnaast wordt de verrechtsing in de politiek behandeld. Het is een tijdschrift voor iedereen die beroepsmatig, uit interesse of anderszins met extreemrechts te maken heeft.
Door middel van de Alert! kan AFA overheden, antiracisme-organisaties, geïnteresseerden, pers en politiek van essentiële informatie voorzien om inzicht te geven in extreemrechts. Deze informatie, die van belang is om rechtsextremisme te doorgronden en te volgen, ontbreekt veelal bij andere organisaties en instellingen.
Naast verschillende achtergrondartikelen bestaat de Alert! uit een aantal vaste rubrieken, zoals ‘Wat schrijft rechts?’ en ‘Onder de loep’, waarin de antifascistische onderzoeksgroep Kafka elke uitgave een andere beweging of persoon nader toelicht.

IIeder jaar komen er verschillende nazi groeperingen bijeen in Bad Nenndorf (bij Hannover) om de zogenaamde Kameraden te herdenken die daar opgesloten waren tijdens de nasleep van de tweede wereldoorlog.

Dit is slechts een excuus voor hun om hun nazistische en racistische propaganda en gedachtes te uiten. Hiermee misbruiken de nazi’s een serieus thema voor hun eigen gestoorde doeleinde om een tijdelijke vrijplaats te creeren voor hun zieke ideologie.

Omdat de bewoners van het kleine dorpje niet zitten te wachten op een samenkomst van idioten in hun dorp organiseren zij ieder jaar een tegen-demonstratie samen met antifascistische groeperingen uit de omgeving en die wat minder uit de omgeving.

Ook dit jaar zullen wij gehoor gevenaan de oproep van onze Duitse kameraden en de nazi’s voor eens en voor altijd duidelijk maken dat zij niet welkom zijn.

Niet in Bad Nenndorf en niet op deze wereld!

Kein Vergeben. Kein Vergessen.

Meer info op de Duitstalige sites: http://badnenndorf.blogsport.de/ en http://antifawdl.blogsport.de/sonderseite/

“In het Stenen Tijdperk hadden ze al lijm.
Ze tapten hars uit de schors van dennen, sparren
en berken en dat kleverige spul gebruikten ze
om alles en nog wat vast te lijmen.”

Lijmen maar!

Niet stemmen is niet genoeg. aktief verzet is nodig!
Neem in de nacht van 8 juni de paperclip en de secondelijm ter hand en lijm de sloten van je lokale stembureau dicht. Niet stemmen als een individualistische daad om niet mee te doen binnen dit systeem is namelijk niet genoeg. Anders is er geen verschil tussen mensen die uit luiheid niet stemmen en zij die werkelijk een andere wereld wensen. Het hele systeem is misdadig en het is je plicht om het te stoppen!

Stemmen is de minst efficiënte manier om iets te zeggen te hebben over de samenleving. Je kan misschien een paar keer in de vier jaar stemmen, maar juist wat je op dagelijkse basis doet is waar het om gaat. Geef je stem niet weg aan de zogenaamde vertegenwoordigers. Het alternatief is zelf je eigen verantwoordelijkheid nemen om de wereld te veranderen zoals jij het zelf graag zou willen zien.
Dit is ook wel bekend als directe aksie. Problemen kan je zelf direct oplossen zonder zogenaamde ‘experts’.

Stemmen is de zogenaamde vrijheid van burgers om invloed uit te oefenen op de wereld om hen heen. Maar de enige keus die gemaakt kan worden is, wie in jouw naam zich tegen je keert. Om dan de volgende keer je weer het hoofd te mogen breken op wie nu weer te ‘moeten’ stemmen.

Politici hebben alleen maar macht omdat wij, mensen, ervoor kiezen onze macht over te dragen aan de specialistische elite. Om dan weer de rest van het jaar stil te zijn. Niet stemmen en directe aksie ondernemen is de macht terug brengen naar waar het hoort: bij mensen zelf. Een nieuwe manier van machtsvorming wordt iedere dag al geleefd. Op het moment dat je stopt met de wetten en regels van het systeem te volgen blijkt dat het helemaal niet zo moeilijk is. Kies je eigen weg. Stop een radertje te zijn in het fijnmazige web van de niet-democratie. Democratie komt van onderop, van mensen zelf in plaats van boven opgelegd. De macht van de overheid is gebaseerd op de passiviteit en onverschilligheid van de grote meerderheid. Stop het systeem van legitimatie te voorzien door niet te stemmen en aksie te ondernemen tegen het verkiezingscircus en haar clowns.

Wij roepen op om juist nu tijdens de verkiezingstijd niet in de leugens te trappen van dat er zoveel keuze zou zijn tussen de verschillende politieke partijen. Er is geen wezenlijk verschil. Of je nu stemt op de PVV of Groen Links, CDA of de SP: Allen houden het huidige kapitalistische systeem van uitbuiting, uitsluiting en onderdrukking in stand.

In de nacht van 8 juni zullen kleine en grote groepen mensen samenkomen om aksie te ondernemen tegen de leugens van de representatieve democratie. Van Assen tot Zeist, Winterswijk tot Delft, overal in Nederland zullen sloten van stembureaus dichtgelijmd worden als praktische directe onderbreking van de werking van het liberaal-democratisch systeem. Stop met stemmen, aksie nu!

Naast lijmen zijn er natuurlijk tal van andere mogelijkheden om het politieke theater te verstoren, Wees creatief! Lucifers schijnen ook veel ravage aan te richten binnen een stembus (hokje kan natuurlijk ook).

Kijk op de website van je gemeente of op je stembiljet waar je het dichtstbijzijnde stembureau kan belagen.

Prutserig Lijmend Aksie Komitee

“Is de wereld nog te Lijmen?”